Αρχεία

Προσθέτει νέα αρχεία στο επιλεγμένο θέμα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Συλλογή ή πατήστε το εικονίδιο Συλλογή στη Βασική γραμμή -
πλήκτρο Νέο θέμα - καρτέλα Αρχεία.


Τύπος αρχείου

Επιλέξτε τον τύπο αρχείου που θέλετε να προσθέσετε.

Υπάρχοντα αρχεία

Εμφανίζει τα διαθέσιμα αρχεία σε μία λίστα. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να προσθέσετε και μετά κάντε κλικ στο Προσθήκη. Για να προσθέσετε όλα τα αρχεία στη λίστα, κάντε κλικ στο Προσθήκη όλων.

Εύρεση αρχείων

Εντοπίστε τον κατάλογο που περιέχει τα αρχεία που θέλετε να προσθέσετε, και μετά πατήστε OK.

Προσθήκη

Προσθέτει τα επιλεγμένα αρχεία στο τρέχον θέμα.

Προσθήκη όλων

Προσθέτει όλα τα αρχεία της λίστας στο τρέχoν θέμα.

Προεπισκόπηση

Προβάλει ή αποκρύπτει μια προεπισκόπηση του επιλεγμένου αρχείου.

Πεδίο προεπισκόπησης

Προβάλει μια προεπισκόπηση του επιλεγμένου αρχείου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!