Συλλογή

Ανοίγει την προσάρτηση Συλλογή της πλευρικής γραμμής, όπου μπορείτε να επιλέξετε εικόνες και ηχητικά αποσπάσματα για εισαγωγή στο έγγραφό σας.

Μπορείτε να εμφανίσετε τα περιεχόμενα της Συλλογής ως εικονίδια, ή εικονίδια με τίτλους και πληροφορίες για τη διαδρομή.

Για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο στη Συλλογή, διπλοπατήστε στο αντικείμενο, ή επιλέξτε το αντικείμενο και μετά πατήστε το πλήκτρο διατήματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...


Τα θέματα εμφανίζονται σε κατάλογο στην αριστερή πλευρά της Συλλογής. Πατήστε σε ένα θέμα για να δείτε τα αντικείμενα που συνδέονται με το θέμα.

Για να εισάγετε ένα αντικείμενο στη Συλλογή, επιλέξτε το αντικείμενο και μετά σύρτε το στο έγγραφο.

Εισαγωγή αντικειμένων από τη Συλλογή

Αντιγραφή γραφικών από τη Συλλογή

Προσθήκη γραφικών στη συλλογή

Προσθήκη νέου αρχείου στη Συλλογή

Για να προσθέσετε ένα αρχείο στη Συλλογή, δεξιοπατήστε σε ένα θέμα, επιλέξτε Ιδιότητες, πατήστε στην καρτέλα Αρχεία και μετά πατήστε στο Προσθήκη. Μπορείτε επίσης να πατήσετε σε ένα αντικείμενο στο τρέχον αρχείο, να το κρατήσετε πατημένο και μετά να το σύρετε στο παράθυρο Συλλογή.

Δημιουργία θέματος

Προσθέτει ένα νέο θέμα στη Συλλογή και σας επιτρέπει να επιλέξετε τα αρχεία που πρόκειται να περιληφθούν στο θέμα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες εντολές, δεξιοπατήστε σε ένα θέμα στη Συλλογή:

Διαγραφή

Διαγράφει την τρέχουσα επιλογή. Εάν πολλά αντικείμενα είναι επιλεγμένα, θα διαγραφούν όλα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα ερώτημα ασφαλείας εμφανίζεται πριν διαγραφούν τα αντικείμενα.

Το αντικείμενο είτε διαγράφεται απόλυτα από το φορέα δεδομένων ή καταργείται η εμφάνισή του, ανάλογα με το περιβάλλον.

Αν διαλέξετε τη Διαγραφή όσο βρίσκεστε στην Συλλογή, η καταχώριση θα διαγραφεί από την Συλλογή, αλλά το ίδιο το αρχείο θα παραμείνει ανέπαφο.

Μετονομασία

Επιτρέπει τη μετονομασία ενός επιλεγμένου αντικειμένου. Αφού επιλέξετε την εντολή Μετονομασία το όνομα επιλέγεται και ένα νέο όνομα μπορεί να καταχωρηθεί άμεσα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλη για να τοποθετήσετε το δρομέα στην αρχή ή στο τέλος του ονόματος ώστε να διαγράψετε ή να προσθέσετε σε μέρος του ονόματος ή να τοποθετήσετε το δρομέα σε νέα θέση.

Ενημέρωση

Ανανεώνει την προβολή στο παράθυρο ή στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Ιδιότητες

Ο διάλογος Ιδιότητες του (θέματος) περιέχει τις ακόλουθες καρτέλες:

Γενικά

Η σελίδα καρτέλας Γενικά καταγράφει τις γενικές ιδιότητες του τρέχοντος θέματος.

Αρχεία

Προσθέτει νέα αρχεία στο επιλεγμένο θέμα.

Εισαγωγή

Ανοίγει ένα υπομενού στην Συλλογή όπου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της εντολής Αντιγραφή και Σύνδεση. Το επιλεγμένο αντικείμενο της συλλογής είτε αντιγράφεται στο τρέχον έγγραφο είτε δημιουργείται έναν σύνδεσμο.

warning

Εάν έχετε επιλέξει ένα αντικείμενο στο έγγραφό σας, τότε μια νέα εισαγωγή θα αντικαταστήσει το επιλεγμένο αντικείμενο.


Προεπισκόπηση

Το επιλεγμένο αντικείμενο εμφανίζεται στη Γκαλερί στο μέγιστο μέγεθος. Διπλοπατήστε στην προεπισκόπηση για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της Γκαλερί.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!