Χαρακτηριστικά γραμματοσειρών

Επιλέξτε και εφαρμόστε τυπογραφικά χαρακτηριστικά στους χαρακτήρες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Γραμματοσειρά.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Γραμματοσειρά.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας κεφαλίδας γραμμής σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων - επιλέξτε την καρτέλα Μορφή Πίνακα - Γραμματοσειρά.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Χαρακτήρας (Έγγραφα διαγραμμάτων).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Υπόμνημα - Χαρακτήρας (έγγραφα διαγραμμάτων).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Άξονας - Χαρακτήρας (Έγγραφα διαγραμμάτων).

Έπειτα πατήστε Χαρακτηριστικά...


Το LibreOffice υποστηρίζει μορφές γραμματοσειρών OpenType. Τα δύο κύρια πλεονεκτήματα της μορφής OpenType είναι η διαλειτουργική συμβατότητά τους και η δυνατότητα υποστήριξης πλατιά επεκτεινόμενων συνόλων γραμματοσειρών και χαρακτηριστικών διάταξης, που παρέχουν πιο πλούσια γλωσσική υποστήριξη και προχωρημένο τυπογραφικό έλεγχο.

Εικονίδιο σημείωσης

Τα εμφανιζόμενα χαρακτηριστικά στον διάλογο χαρακτηριστικών γραμματοσειρών εξαρτώνται από την επιλεγμένη γραμματοσειρά.


Πλαίσιο χαρακτηριστικών γραμματοσειρών

Το πλαίσιο χαρακτηριστικών γραμματοσειρών περιέχει τα διαμορφώσιμα διαθέσιμα χαρακτηριστικά της γραμματοσειράς.

Παράθυρο οπτικοποίησης χαρακτηριστικών γραμματοσειράς

Το παράθυρο οπτικοποίησης χαρακτηριστικών εμφανίζει προεπιλεγμένο κείμενο, όπου τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά μπορούν να επιθεωρηθούν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!