Χαρακτηριστικά γραμματοσειρών

Επιλέξτε και εφαρμόστε τυπογραφικά χαρακτηριστικά στους χαρακτήρες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε την προσάρτηση Τεχνοτροπίες, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας τεχνοτροπίας, επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Γραμματοσειρά.

Έπειτα πατήστε Χαρακτηριστικά...


Το LibreOffice υποστηρίζει μορφές γραμματοσειρών OpenType. Τα δύο κύρια πλεονεκτήματα της μορφής OpenType είναι η διαλειτουργική συμβατότητά τους και η δυνατότητα υποστήριξης πλατιά επεκτεινόμενων συνόλων γραμματοσειρών και χαρακτηριστικών διάταξης, που παρέχουν πιο πλούσια γλωσσική υποστήριξη και προχωρημένο τυπογραφικό έλεγχο.

Εικονίδιο σημείωσης

Τα εμφανιζόμενα χαρακτηριστικά στον διάλογο χαρακτηριστικών γραμματοσειρών εξαρτώνται από την επιλεγμένη γραμματοσειρά.


Πλαίσιο χαρακτηριστικών γραμματοσειρών

Το πλαίσιο χαρακτηριστικών γραμματοσειρών περιέχει τα διαμορφώσιμα διαθέσιμα χαρακτηριστικά της γραμματοσειράς.

Παράθυρο οπτικοποίησης χαρακτηριστικών γραμματοσειράς

Το παράθυρο οπτικοποίησης χαρακτηριστικών εμφανίζει προεπιλεγμένο κείμενο, όπου τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά μπορούν να επιθεωρηθούν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!