Υπογραφή εξαγόμενου PDF

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Ψηφιακές υπογραφές.


Ψηφιακές υπογραφές

Αυτή η καρτέλα περιέχει τις επιλογές που σχετίζονται με την εξαγωγή ψηφιακά υπογεγραμμένου PDF.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!