Ψηφιακές υπογραφές

Προσθέτει και αφαιρεί ψηφιακές υπογραφές από και προς το έγγραφό σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το διάλογο για να δείτε τα πιστοποιητικά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Ψηφιακές υπογραφές - Ψηφιακές υπογραφές.

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Ψηφιακή υπογραφή.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Γενικά, πατήστε το πλήκτρο Ψηφιακές υπογραφές.

Διπλοπατήστε ή δεξιοπατήστε στο πεδίο Υπογραφή στη γραμμή Κατάσταση.


Περί ψηφιακών υπογραφών

Λίστα

Εμφανίζει σε λίστα τις ψηφιακές υπογραφές για το τρέχον έγγραφο.

Το υπογεγραμμένο εικονίδιο Εικονίδιο υποδεικνύει μία έγκυρη ψηφιακή υπογραφή, ενώ το εικονίδιο του θαυμαστικού Εικονίδιο υποδεικνύει μία άκυρη ψηφιακή υπογραφή.

Δείτε ακόμα τοΨηφιακές υπογραφές.

Χρησιμοποιήστε υπογραφή συμβατή με AdES όταν υπάρχει η δυνατότητα.

XAdESΠροτιμάται η δημιουργία υπογραφών XAdES για ODF και OOXML και υπογραφών PAdES για PDF.

Προβολή πιστοποιητικού

Ανοίγει το διάλογο Προβολή πιστοποιητικού.

Υπογραφή εγγράφων

Ανοίγει το διάλογο Επιλογή πιστοποιητικού.

Διαγραφή

Αφαιρεί την επιλεγμένη υπογραφή από τον κατάλογο. Αφαιρεί, επίσης, όλες τις επόμενες υπογραφές, στην περίπτωση των PDF.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!