Διάλογος ταξινόμησης εγγράφων και παραγράφων

Εφαρμόζει την πολιτική ταξινόμησης στο τρέχον έγγραφο ή στην παράγραφο. Ο διάλογος βοηθά στη συγκέντρωση των όρων πολιτικής ταξινόμησης του εγγράφου ή της παραγράφου χρησιμοποιώντας προκαθορισμένους όρους ταξινόμησης ή εισάγοντας προσαρμοσμένους όρους ταξινόμησης. Ο διάλογος εμφανίζει πολλούς καταλόγους προκαθορισμένων στοιχείων, οι οποίες φορτώνονται από το αρχείο πολιτικής BAILS-xml TSCP.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ενεργοποιήστε τη γραμμή εργαλείων Ταξινόμηση TSCP στο Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Ταξινόμηση TSCP και πατήστε τα πλήκτρα Διαχείριση ταξινόμησης εγγράφων, ή Διαχείριση ταξινόμησης παραγράφων.


Περιεχόμενο

Το πλαίσιο κειμένου Περιεχόμενο εμφανίζει το κείμενο ταξινόμησης που δημιουργήθηκε από το διάλογο και εμφανίζει τους υπάρχοντες όρους ταξινόμησης εγγράφων ή παραγράφων. Μπορείτε να προσθέσετε τους δικούς σας όρους πέρα από το υπάρχον κείμενο στο πλαίσιο και τους όρους ταξινόμησης από το αρχείο διαμόρφωσης πολιτικής ταξινόμησης.

Έντονο εικονίδιο (μόνο στη ταξινόμηση εγγράφων)

Εφαρμογή μορφοποίησης έντονων χαρακτήρων στους όρους ταξινόμησης εγγράφων ή παραγράφων.

Υπογραφή παραγράφου (μόνο στην ταξινόμηση παραγράφου)

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή πιστοποίησης για να επιλέξετε το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθεί για την υπογραφή της παραγράφου.

Πρόσφατα χρησιμοποιημένα

Παράθεση των όρων ταξινόμησης που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.

Ταξινόμηση

Ο κατάλογος ταξινόμησης περιέχει τα μεταφρασμένα στοιχεία του Συστήματος Αναγνώρισης και Επισήμανσης της Επιχειρηματικής Άδειας (BAILS). Οι προεπιλογές του LibreOffice είναι:

Διεθνές

Ο Διεθνήςκατάλογος είναι τα στοιχεία του BAILS, όχι τοπικά. Η προεπιλογή είναι:

note

Οι πτυσσόμενοι κατάλογοι Ταξινόμηση και Διεθνής είναι στην πραγματικότητα ο ίδιος κατάλογος. Μια αλλαγή σε έναν κατάλογο αλλάζει τον άλλο.


Επισήμανση

Εμφάνιση ενός καταλόγου προϋπάρχουσων σημάνσεων διαθέσιμων για προσθήκη στο πλαίσιο κειμένου Περιεχόμενα. Διπλοπατήστε σε μια καταχώριση για να την προσθέσετε στο πλαίσιο κειμένου περιεχομένων στη θέση του δρομέα. Οι επισημάνσεις ορίζονται στο αρχείο διαμόρφωσης πολιτικής ταξινόμησης.

Άδεια

Εμφανίζει τις υπάρχουσες άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας. Διπλοπατήστε στην άδεια για να εμφανιστεί στο παρακάτω πλαίσιο Κείμενο τμήματος . Πατήστε το πλήκτρο Προσθήκη για να τοποθετήσετε το κείμενο άδειας στο πλαίσιο Περιεχόμενο. Οι άδειες ορίζονται στο αρχείο διαμόρφωσης πολιτικής ταξινόμησης .

Αριθμός αναφοράς

Εμφανίζει τους υπάρχοντες αριθμούς αναφοράς πνευματικής ιδιοκτησίας. Διπλοπατήστε στον αριθμό αναφοράς για να εμφανιστεί στο παρακάτω πλαίσιο Κείμενο τμήματος και πατήστε στο πλήκτρο Προσθήκη για να τοποθετήσετε τον αριθμό αναφοράς στο πλαίσιο κειμένου Περιεχόμενο. Οι αριθμοί αναφοράς ορίζονται στο αρχείο διαμόρφωσης πολιτικής ταξινόμησης.

Κείμενο τμήματος:

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο για να εισαγάγετε περιεχόμενα που θα προστεθούν στο πλαίσιο κειμένου Περιεχόμενο.

Προσθήκη

Πατήστε για να προσθέσετε τα περιεχόμενα του πλαισίου Κείμενο τμήματος στο πλαίσιο Περιεχόμενο.

note

Οι ρυθμίσεις του διαλόγου Ταξινόμηση αποτελούν μέρος των προσαρμοσμένων ιδιοτήτων του εγγράφου.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!