Γραμμή εργαλείων ταξινόμησης

Η γραμμή Ταξινόμηση περιέχει εργαλεία που βοηθούν στον ασφαλή χειρισμό εγγράφων.

Η γραμμή εργαλείων Ταξινόμηση περιέχει πλαίσια καταλόγου που βοηθούν στην επιλογή της ασφάλειας του εγγράφου, σύμφωνα με τα επίπεδα πολιτικής κατηγορίας BAF και BAILS. Το% PRODUCTNAME θα προσθέσει προσαρμοσμένα πεδία στις ιδιότητες του εγγράφου (καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες , Προσαρμοσμένες) για να αποθηκεύσει την πολιτική ταξινόμησης ως μεταδεδομένα εγγράφου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Ταξινόμηση TSCP


Επίπεδα

Προεπιλεγμένα επίπεδα ταξινόμησης

Το LibreOffice παρέχει προεπιλεγμένα επίπεδα ταξινόμησης εγγράφων (BAILS) που εμφανίζονται παρακάτω, ταξινομημένα κατά αυξανόμενο επίπεδο επιχειρηματικής ευαισθησίας:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!