Γραμμή εργαλείων ταξινόμησης

Η γραμμή Ταξινόμηση περιέχει εργαλεία που βοηθούν στον ασφαλή χειρισμό εγγράφων.

Η γραμμή εργαλείων Ταξινόμηση περιέχει πλαίσια καταλόγου που βοηθούν στην επιλογή της ασφάλειας του εγγράφου, σύμφωνα με τα επίπεδα πολιτικής κατηγορίας BAF και BAILS. Το LibreOffice θα προσθέσει προσαρμοσμένα πεδία στις ιδιότητες του εγγράφου (καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες , Προσαρμοσμένες) για να αποθηκεύσει την πολιτική ταξινόμησης ως μεταδεδομένα εγγράφου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Ταξινόμηση TSCP


Επίπεδα

Προεπιλεγμένα επίπεδα ταξινόμησης

Το LibreOffice παρέχει προεπιλεγμένα επίπεδα ταξινόμησης εγγράφων (BAILS) που εμφανίζονται παρακάτω, ταξινομημένα κατά αυξανόμενο επίπεδο επιχειρηματικής ευαισθησίας:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!