Γραμμή υπογραφής

Εισάγει πλαίσιο γραφικού που αντιπροσωπεύει γραμμή υπογραφής του εγγράφου.

Πλαίσιο γραμμής υπογραφής

Η γραμμή υπογραφής εμφανίζει μια οριζόντια γραμμή, ένα σημάδι θέσης, το όνομα, τον τίτλο και την ηλ. διεύθυνση του υπογεγραμμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γραμμή υπογραφής


Όνομα

Εισάγετε το όνομα του υπογράφοντος. Το όνομα εμφανίζεται στο πλαίσιο γραφικού γραμμής υπογραφής.

Τίτλος

Εισάγετε τον τίτλο του υπογράφοντος. Ο τίτλος εμφανίζεται στο πλαίσιο γραφικού γραμμής υπογραφής.

Ηλ. διεύθυνση

Εισάγετε την ηλ. διεύιυνση του υπογεγραμμένου. Η ηλ. διεύθυνση δεν εμφανίζεται στο γραφικό πλαίσιο γραμμής υπογραφής, αλλά χρησιμοποιείται για την ψηφιακή υπογραφή.

Ο υπογράφων μπορεί να προσθέσει σχόλια

Ενεργοποιήστε την εισαγωγή σχολίων από τον υπογράφοντα στον διάλογο γραμμής υπογραφής την ώρα της υπογραφής.

Να εμφανίζεται η ημερομηνία υπογραφής στη γραμμή υπογραφής

Σημειώστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εμφανίζεται η ημερομηνία υπογραφής, την ώρα που υπογράφεται αυτό το έγγραφο ψηφιακά.

Οδηγίες προς τον υπογράφοντα

Εισάγετε οδηγίες για τον υπογράφοντα. Οι οδηγίες εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου γραμμής υπογραφής, την ώρα της υπογραφής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!