Εισαγωγή και εξαγωγή HTML

Όταν εξάγετε ένα αρχείο σε ένα έγγραφο HTML, η περιγραφή και οι ιδιότητες αρχείου που ορίζονται από τον χρήστη περιλαμβάνονται ως ΜΕΤΑ ετικέτες μεταξύ των ετικετών ΚΕΦΑΛΙΔΑΣ του εξαγόμενου εγγράφου. Οι ετικέτες ΜΕΤΑ δεν εμφανίζονται σε περιηγητές ιστού και χρησιμοποιούνται για να περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως λέξεις -κλειδιά για μηχανές αναζήτησης στην ιστοσελίδα σας. Για να ορίσετε τις ιδιότητες του τρέχοντος εγγράφου, επιλέξτε Αρχείο - Ιδιότητες, πατήστε στις καρτέλες Περιγραφή ή Προσαρμοσμένες ιδιότητες και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε.

Οι ακόλουθες ιδιότητες αρχείου μετατρέπονται σε ετικέτες META όταν εξάγετε ένα αρχείο ως έγγραφο HTML:

Ιδιότητα ODF

Ετικέτες HTML

Τίτλος

<TITLE>

Θέμα

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Field Content">

Λέξεις κλειδιά

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Field Content">

Περιγραφή

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Field Content">

Προσαρμοσμένες ιδιότητες

<META NAME="Όνομα προσαρμοσμένου πεδίου" CONTENT="Προσαρμοσμένο περιεχόμενο πεδίου">


note

Όταν εισάγετε HTML που περιέχει τέτοιες ετικέτες META, τα περιεχόμενα των ετικετών προστίθενται στο πεδίο ιδιοτήτων του αντίστοιχου LibreOffice αρχείου.


tip

Οι λέξεις κλειδιά πρέπει να χωρίζονται από κόμματα. Μια λέξη κλειδί μπορεί να περιέχει κενούς χαρακτήρες διαστήματος ή ;.


Συμβουλές εισαγωγής

Όταν εισάγετε ένα έγγραφο HTML, οι ετικέτες ΜΕΤΑ που ακολουθούν μετατρέπονται αυτόματα σε πεδία LibreOffice: <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> και <META NAME="..." ...> , με το NAME να είναι AUTHOR, CREATED, CHANGED, CHANGEDBY, DESCRIPTION, KEYWORDS ή CLASSIFICATION.

Οι δέσμες ενεργειών, τα σχόλια και οι ετικέτες META τα οποία τοποθετούνται ακριβώς πριν μία ετικέτα TABLE εισάγονται στο πρώτο κελί του πίνακα.

Οι δέσμες ενεργειών και οι ετικέτες META στην επικεφαλίδα ενός εγγράφου HTML εισάγονται και υποβάλλονται σε αγκύρωση στην πρώτη παράγραφο του εγγράφου.

Για να ορίσετε τις επιλογές για εισαγωγή ετικετών HTML, επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση - Συμβατότητα HTML. Μια γνωστή ετικέτα ΜΕΤΑ περιέχει είτε "HTTP-EQUIV" ή "NAME" και εισάγετται ως σχόλια του LibreOffice. Η μοναδική εξαίρεση είναι <META NAME="GENERATOR"...>, που αγνοείται.

Συμβουλές εξαγωγής

Τα σχόλια και τα πεδία δεσμών ενεργειών που βρίσκονται στην αρχή της πρώτης παραγράφου ενός εγγράφου εξάγονται στην κεφαλίδα ενός εγγράφου HTML. Σε περίπτωση που το έγγραφο ξεκινά με πίνακα, η πρώτη παράγραφος του πρώτου κελιού εξάγεται στην κεφαλίδα του εγγράφου HTML.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!