Δημιουργία παραθύρου

Ανοίγει ένα νέο παράθυρο που παρουσιάζει τα περιεχόμενα του τρέχοντος παραθύρου. Τώρα μπορείτε να δείτε διαφορετικά κομμάτια του ίδιου εγγράφου την ίδια στιγμή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Παράθυρο - Δημιουργία Παραθύρου.


Αλλαγές που γίνονται σε ένα έγγραφο σε ένα παράθυρο εφαρμόζονται αυτόματα σε όλα τα άλλα παράθυρα που είναι ανοιχτά για αυτό το έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!