Επεξεργασία προσαρμοσμένου λεξικού

Προσθέστε και διαγράψτε καταχωρίσεις που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή Hangul/Hanja.

Βιβλίο

Επιλέξτε το προσαρμοσμένο λεξικό που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Αρχικό

Επιλέξτε την καταχώριση που θέλετε να επεξεργαστείτε στο τρέχον λεξικό. Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μία νέα καταχώριση σε αυτό το πεδίο. Για να μετακινηθείτε από το αρχικό πεδίο στο πρώτο πεδίο κειμένου στην περιοχή προτάσεων, πατήστε Enter.

Προτάσεις (το πολύ 8)

Πληκτρολογήστε μία προτεινόμενη αντικατάσταση για την καταχώριση που είναι επιλεγμένη στο αρχικό πεδίο κειμένου. Η λέξη αντικατάστασης μπορεί να περιέχει το πολύ οκτώ χαρακτήρες.

Νέο

Προσθέτει τον τρέχοντα ορισμό αντικατάστασης στο λεξικό.

Επαναφορά

Διαγράφει την επιλεγμένη καταχώριση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!