Μετατροπή Hangul/Hanja

Μετατρέπει το επιλεγμένο κορεατικό κείμενο από Hangul σε Hanja ή από Hanja σε Hangul. Η εντολή μενού μπορεί να κληθεί μόνο εάν ενεργοποιήσετε την υποστήριξη ασιατικής γλώσσας στο - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά και εάν έχει επιλεγεί ένα κείμενο μορφοποιημένο στην κορεατική γλώσσα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Γλώσσα - Μετατροπή Hangul/Hanja . Η ασιατική υποστήριξη γλώσσας πρέπει να είναι ενεργή


Αρχικό

Εμφανίζει την τρέχουσα επιλογή.

Λέξη

Εμφανίζει την πρώτη πρόταση αντικατάστασης από το λεξικό. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την προτεινόμενη λέξη ή να εισάγετε μία άλλη λέξη. Πατήστε το πλήκτρο Εύρεση για να αντικαταστήσετε την αρχική σας λέξη με την αντίστοιχη λέξη αντικατάστασης.

Εύρεση

Βρίσκει την είσοδο Hangul στο λεξικό και την αντικαθιστά με την αντίστοιχη Hanja. Πατήστε στο Παράβλεψη για να ακυρώσετε τη λειτουργία αναζήτησης.

Προτάσεις

Εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες αντικαταστάσεις στο λεξικό. Εάν το πλαίσιο Αντικατάσταση με χαρακτήρα είναι ενεργοποιημένο, βλέπετε ένα πλέγμα χαρακτήρων. Εάν το πλαίσιο Αντικατάσταση με χαρακτήρα δεν είναι επιλεγμένο, βλέπετε έναν κατάλογο από λέξεις.

Μορφή

Κάντε κλικ την μορφή για να εμφανίσετε τις αντικαταστάσεις.

Hangul/Hanja

Οι αρχικοί χαρακτήρες αντικαθίστανται από τους προτεινόμενους χαρακτήρες.

Hanja (Hangul)

Το τμήμα Hangul θα εμφανίζεται σε αγκύλες μετά το τμήμα Hanja.

Hangul (Hanja)

Το τμήμα Hanja θα εμφανίζεται σε αγκύλες μετά το τμήμα Hangul.

Hanja ως κείμενο Ruby παραπάνω

Το τμήμα Hanja θα εμφανίζεται ως κείμενο φωνητικής γραφής πάνω από το τμήμα Hangul.

Hanja ως κείμενο Ruby παρακάτω

Το τμήμα Hanja θα εμφανίζεται ως κείμενο φωνητικής γραφής κάτω από το τμήμα Hangul.

Hangul ως κείμενο Ruby παραπάνω

Το τμήμα Hangul θα εμφανίζεται ως κείμενο φωνητικής γραφής πάνω από το τμήμα Hanja.

Hangul ως κείμενο Ruby παρακάτω

Το τμήμα Hangul θα εμφανίζεται ως κείμενο φωνητικής γραφής κάτω από το τμήμα Hanja.

Μετατροπή

Κανονικά σε μία επιλογή μικτού κειμένου από χαρακτήρες Hangul και Hanja, όλοι οι χαρακτήρες Hangul θα μετατραπούν σε Hanja και όλοι οι χαρακτήρες Hanja θα μετατραπούν σε Hangul. Αν θέλετε να μετατρέψετε μία επιλογή μικτού κειμένου σε μία μόνο κατεύθυνση, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές μετατροπής.

Hangul μόνο

Σημειώστε για να μετατρέψετε μόνο Hangul. Να μην μετατρέπεται το Hanja.

Hanja μόνο

Σημειώστε για μετατροπή μόνο του Hanja. Να μην μετατρέπεται το Hangul.

Παράβλεψη

Καμία αλλαγή δε θα γίνει στην τρέχουσα επιλογή. Η επόμενη λέξη ή χαρακτήρας θα επιλεγεί για μετατροπή.

Παράβλεψη πάντα

Καμία αλλαγή δε θα γίνει στην τρέχουσα επιλογή και κάθε φορά που ανιχνεύεται η ίδια επιλογή θα παρακάμπτεται αυτόματα. Η επόμενη λέξη ή χαρακτήρας θα επιλεχθεί για μετατροπή. Ο κατάλογος κειμένου που έχει αγνοηθεί είναι έγκυρος για την τρέχουσα συνεδρία του LibreOffice.

Αντικατάσταση

Αντικαθιστά την επιλογή με τους προτεινόμενους χαρακτήρες ή λέξεις σύμφωνα με τις επιλογές μορφής. Η επόμενη λέξη ή χαρακτήρας θα επιλεχθεί για μετατροπή.

Αντικατάσταση πάντα

Αντικαθιστά την επιλογή με τους προτεινόμενους χαρακτήρες ή λέξη σύμφωνα με τις επιλογές μορφής. Κάθε φορά που ανιχνεύεται η ίδια επιλογή, θα αντικαθίσταται αυτόματα. Η επόμενη λέξη ή χαρακτήρας θα επιλεχθούν για μετατροπή. Ο κατάλογος με κείμενο αντικατάστασης είναι έγκυρος για την τρέχουσα συνεδρία του LibreOffice.

Αντικατάσταση με χαρακτήρα

Σημειώστε για να μετακινήσετε χαρακτήρα-χαρακτήρα μέσα από το επιλεγμένο κείμενο. Εάν δεν είναι επιλεγμένο, αντικαθίστανται πλήρεις λέξεις.

Επιλογές

Ανοίγει τον διάλογο Επιλογές Hangul/Hanja.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!