Έξοδος φίλτρου XML

Εμφανίζει σε κατάλογο τα αποτελέσματα ελέγχου ενός φίλτρου XML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ρυθμίσεις φίλτρου XML.


Τα αποτελέσματα ελέγχου ενός XSLT stylesheet εισαγωγής ή εξαγωγής εμφανίζονται στο παράθυρο έξοδος φίλτρου XML. Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να αξιολογήσετε την έξοδο του φίλτρου.

Έλεγχος

Αξιολογεί τα περιεχόμενα του παραθύρου έξοδος φίλτρου XML.

Το παράθυρο χωρίζεται σε δύο περιοχές και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εμφανίζονται στη χαμηλότερη περιοχή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!