Έλεγχος φίλτρου XML

Ελέγχει τα XSLT stylesheets που χρησιμοποιούνται από το επιλεγμένο φίλτρο XML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ρυθμίσεις φίλτρου XML.


Εξαγωγή

XSLT για εξαγωγή

Εμφανίζει το όνομα αρχείου ενός φίλτρου XSLT που εισάγατε στη σελίδα καρτέλας Μετασχηματισμός.

Μετασχηματισμός εγγράφου

Εμφανίζει το όνομα αρχείου του εγγράφου που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε το φίλτρο XSLT.

Αναζήτηση

Εντοπίστε το αρχείο στο οποίο επιθυμείτε να εφαρμόσετε το φίλτρο εξαγωγής XML. Ο κώδικας XML του μετασχηματισμένου αρχείου ανοίγει στον προεπιλεγμένο επεξεργαστή XML μετά τον μετασχηματισμό.

Τρέχον έγγραφο

Το πιο μπροστινό ανοιχτό αρχείο που ταιριάζει στα κριτήρια φίλτρου XML θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του φίλτρου. Το τρέχον φίλτρο εξαγωγής XML μετασχηματίζει το αρχείο και ο τελικός κώδικας XML εμφανίζεται στο παράθυρο Έξοδος φίλτρου XML.

Εισαγωγή

XSLT για εισαγωγή

Εμφανίζει το όνομα αρχείου του φίλτρου XSLT που εισάγατε στη σελίδα καρτέλας Μετασχηματισμός.

Πρότυπο για εισαγωγή

Εμφανίζει το όνομα αρχείου του προτύπου που εισάγατε στη σελίδα καρτέλας Μετασχηματισμός.

Μετασχηματισμός αρχείου

Εμφάνιση κώδικα

Ανοίγει την πηγή XML του επιλεγμένου εγγράφου στον προεπιλεγμένο επεξεργαστή XML μετά την εισαγωγή.

Αναζήτηση

Ανοίγει έναν διάλογο επιλογής αρχείου. Το επιλεγμένο αρχείο ανοίγεται χρησιμοποιώντας το τρέχον φίλτρο εισαγωγής XML.

Πρόσφατο αρχείο

Ανοίγει ξανά το έγγραφο που ανοίχτηκε τελευταία με αυτόν το διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!