Μετασχηματισμός

Εισάγετε ή επεξεργαστείτε πληροφορίες αρχείου για ένα φίλτρο XML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εργαλεία - Μακροεντολές - Ρυθμίσεις φίλτρου XML, έπειτα πατήστε Νέο, ή Επεξεργασία.


DocType

Εισάγετε το DOCTYPE του αρχείου XML.

Το δημόσιο αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει το φίλτρο όταν ανοίγετε ένα αρχείο χωρίς να προσδιορίζετε το φίλτρο.

Αναζήτηση

Ανοίγει ένα διάλογο επιλογής αρχείου.

XSLT για εξαγωγή

Αν αυτό είναι ένα φίλτρο εξαγωγής, εισάγετε το όνομα αρχείου του XSLT stylesheet που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για εξαγωγή.

XSLT για εισαγωγή

Αν αυτό είναι ένα φίλτρο εισαγωγής, εισάγετε το όνομα αρχείου του XSLT stylesheet που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για εισαγωγή.

Πρότυπο για εισαγωγή

Εισάγετε το όνομα του προτύπου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για εισαγωγή. Στο πρότυπο, τα στυλ ορίζονται για να εμφανίζουν ετικέτες XML.

Η διαδρομή προς τον κατάλογο που περιέχει το πρότυπο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο - LibreOffice - Διαδρομές. Όταν ανοίγετε ένα αρχείο XML του οποίου το φίλτρο χρησιμοποιεί το πρότυπο, το πρότυπο ανοίγει πρώτα. Στο πρότυπο, μπορείτε να απεικονίσετε τις τεχνοτροπίες του LibreOffice για να εμφανίσετε τις ετικέτες XML στο έγγραφο XML.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!