Γενικά

Εισάγετε ή επεξεργαστείτε γενικές πληροφορίες για ένα φίλτρο XML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εργαλεία - Μακροεντολές - Ρυθμίσεις φίλτρου XML, έπειτα πατήστε Νέο, ή Επεξεργασία.


Όνομα φίλτρου

Εισάγετε το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στο πλαίσιο καταλόγου του διαλόγου Ρυθμίσεις φίλτρων XML. Πρέπει να εισάγετε ένα μοναδικό όνομα.

Εφαρμογή

Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιείτε με το φίλτρο.

Όνομα του τύπου αρχείου

Εισάγετε το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στο πεδίο τύπος αρχείου σε διαλόγους αρχείων. Πρέπει να εισάγετε ένα μοναδικό όνομα. Για φίλτρα εισαγωγής, το όνομα εμφανίζεται στο πεδίο τύπος αρχείου των διαλόγων Άνοιγμα. Για φίλτρα εξαγωγής, το όνομα εμφανίζεται στο πεδίο Μορφή αρχείου των διαλόγων Εξαγωγή.

Επέκταση αρχείου

Εισάγετε την επέκταση αρχείου που θα χρησιμοποιείται όταν ανοίγετε ένα αρχείο χωρίς να προσδιορίζετε ένα φίλτρο. Το LibreOffice χρησιμοποιεί την επέκταση αρχείου για να καθορίσει ποιο φίλτρο να χρησιμοποιήσει.

Σχόλια

Εισάγετε ένα σχόλιο (προαιρετικό).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!