Φίλτρο XML

Δείτε και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός φίλτρου XML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εργαλεία - Μακροεντολές - Ρυθμίσεις φίλτρου XML, έπειτα πατήστε Νέο, ή Επεξεργασία.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!