Αλλαγή εικονιδίου

Εικονίδια

Εμφανίζει τα διαθέσιμα εικονίδια στο LibreOffice. Για να αντικαταστήσετε το εικονίδιο που επιλέξατε στο διάλογο Προσαρμογή, κάντε κλικ σε ένα εικονίδιο και μετά στο πεδίο επιλογής OK.

Εισαγωγή

Προσθέτει νέα εικονίδια στον κατάλογο. Βλέπετε να ανοίγει ένας διάλογος αρχείων που εισάγει το επιλεγμένο εικονίδιο ή εικονίδια στον εσωτερικό κατάλογο εικονιδίων του LibreOffice.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να εισάγετε μόνο σύμβολα της μορφής αρχείου PNG και μεγέθους 16x16 ή 26x26 εικονοστοιχεία.


Πατήστε για να διαγράψετε το επιλεγμένο εικονίδιο από τον κατάλογο. Μόνο τα εικονίδια που έχουν οριστεί από το χρήστη μπορούν να διαγραφούν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!