Γραμμές εργαλείων

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις γραμμές εργαλείων του LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Προσαρμογή - Γραμμές εργαλείων.


Αναζήτηση

Εισάγετε μια συμβολοσειρά στο πλαίσιο κειμένου για να περιορίσετε την αναζήτηση των εντολών.

Κατηγορία

Επιλέξτε την κατηγορία των εντολών μενού στον πτυσσόμενο κατάλογο για να περιορίσετε την αναζήτηση των εντολών ή κυλήστε τον κατάλογο πιο κάτω. Οι μακροεντολές και οι εντολές τεχνοτροπιών είναι στο τέλος του καταλόγου.

Λειτουργία

Εμφανίζει τα αποτελέσματα του συνδυασμού της συμβολοσειράς αναζήτησης και της κατηγορίας της επιθυμητής λειτουργίας.

Περιγραφή

Το πλαίσιο κειμένου περιέχει μια σύντομη περιγραφή της επιλεγμένης εντολής.

Εμβέλεια

Επιλέξτε τη θέση όπου πρόκειται να προσκολληθεί η γραμμή εργαλείων. Εάν προσκολληθεί σε άρθρωμα του LibreOffice, η γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη για όλα τα ανοιγμένα αρχεία σε αυτό το άρθρωμα. Εάν προσκολληθεί στο αρχείο, η γραμμή εργαλείων θα είναι διαθέσιμη μόνο όταν αυτό το αρχείο είναι ανοικτό και ενεργό.

Στόχος

Επιλέξτε τη γραμμή εργαλείων όπου θα εφαρμοστεί η προσαρμογή. Το τρέχον σύνολο των λειτουργιών εμφανίζεται στο παρακάτω πλαίσιο.

Προσθήκη

Πατήστε στο εικονίδιο του χάμπουργκερ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη για να προσθέσετε μια νέα γραμμή εργαλείων.

Διαγραφή

Πατήστε στο εικονίδιο του χάμπουργκερ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή για να διαγράψετε τη γραμμή εργαλείων.

note

Μπορείτε να διαγράψετε μόνο προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων και προσαρμοσμένες καταχωρίσεις γραμμής εργαλείων.


Πλήκτρο δεξιού βέλους

Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να επιλέξετε μια λειτουργία στο αριστερό πλαίσιο οθόνης και αντιγράψτε την στο δεξιό πλαίσιο της οθόνης. Αυτό θα προσθέσει τη λειτουργία στην επιλεγμένη γραμμή εργαλείων.

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Πατήστε στο πλήκτρο αριστερού βέλους για να αφαιρέσετε την επιλεγμένη εντολή από την τρέχουσα γραμμή εργαλείων.

Πλήκτρα πάνω και κάτω βέλους

Πατήστε στα πλήκτρα πάνω και κάτω βέλους στα δεξιά για να μετακινήσετε την επιλεγμένη εντολή προς τα πάνω ή προς τα κάτω στον κατάλογο των εμφανιζόμενων εντολών γραμμής εργαλείων.

tip

Μπορείτε με μεταφορά και απόθεση της επιλεγμένης εντολής να την μετακινήσετε στη θέση που θέλετε.


Εισαγωγή

Εισαγωγή διαχωριστικού: Προσθέστε ένα σημάδι διαχωριστικού για να βελτιώσετε την αναγνωσιμότητα της γραμμής εργαλείων και να ομαδοποιήσετε τις εντολές κατά θέμα.

Τροποποίηση

Προεπιλογές

Διαγράφει όλες τις αλλαγές που έγιναν προηγουμένως σε αυτή τη γραμμή εργαλείων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!