Προσαρμογή

Προσαρμόζει μενού, μενού περιβάλλοντος, πλήκτρα συντομεύσεων, γραμμές εργαλείων και αναθέσεις μακροεντολών σε γεγονότα του LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εργαλεία - Προσαρμογή.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο επάνω δεξιά μενού (☰), επιλέξτε Προσαρμογή.


Μπορείτε να επιλέξετε πλήκτρα συντόμευσης και αναθέσεις μακροεντολών για την τρέχουσα εφαρμογή, ή για όλες τις εφαρμογές του LibreOffice.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε και να φορτώσετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για μεμονωμένα μενού, πλήκτρα συντόμευσης και προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων.

Μενού

Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τα μενού του LibreOffice για όλα τα αρθρώματα.

Γραμμές εργαλείων

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις γραμμές εργαλείων του LibreOffice.

Μενού περιβάλλοντος

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα ,μενού περιβάλλοντος του LibreOffice για όλα τα αρθρώματα.

Πληκτρολόγιο

Αναθέτει ή επεξεργάζεται τα πλήκτρα συντομεύσεων για εντολές LibreOffice ή μακροεντολές Basic του LibreOffice.

Συμβάντα

Αναθέτει μακροεντολές σε γεγονότα προγράμματος. Η αντίστοιχη μακροεντολή εκτελείται αυτόματα κάθε φορά που συμβαίνει το επιλεγμένο γεγονός.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!