Προσθήκη βιβλιοθηκών

Εντοπίστε την βιβλιοθήκη LibreOffice Basic που θέλετε να προσθέσετε στον τρέχοντα κατάλογο και μετά πατήστε Άνοιγμα.

Όνομα αρχείου:

Εισάγετε το όνομα ή την διαδρομή για τη βιβλιοθήκη που θέλετε να προσθέσετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια βιβλιοθήκη από τον κατάλογο.

Επιλογές

Εισαγωγή ως παραπομπή (μόνο ανάγνωσης)

Προσθέτει την επιλεγμένη βιβλιοθήκη σαν αρχείο μόνο για ανάγνωση. Η βιβλιοθήκη επαναφορτώνεται κάθε φορά που κάνετε εκκίνηση του LibreOffice.

Αντικατάσταση υπάρχουσων βιβλιοθηκών

Αντικαθιστά μια βιβλιοθήκη που έχει το ίδιο όνομα με την τρέχουσα βιβλιοθήκη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!