Οργανωτής βιβλιοθήκης LibreOffice Basic

Ο διάλογος σας επιτρέπει να οργανώσετε τα αρθρώματα και τους διαλόγους του LibreOffice σε βιβλιοθήκες. Μπορείτε, επίσης, να εισάγετε και να εξάγετε βιβλιοθήκες Basic σε αρχεία ή επεκτάσεις.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Basic,
πατήστε στο πλήκτρο Οργανωτής.


Σελίδες καρτέλας αρθρωμάτων και διαλόγων

Σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τα πλαίσια αρθρωμάτων και διαλόγων.

Άρθρωμα ή διάλογος

Παραθέτει τους υφιστάμενους διαλόγους ή αρθρώματα.

Επεξεργασία

Ανοίγει τον επιλεγμένο διάλογο ή άρθρωμα για επεξεργασία.

Νέο (άρθρωμα)

Ανοίγει τον επεξεργαστή και δημιουργεί ένα νέο άρθρωμα.

Νέος (διάλογος)

Ανοίγει τον επεξεργαστή και δημιουργεί έναν νέο διάλογο.

Σελίδα καρτέλας βιβλιοθηκών

Σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις βιβλιοθήκες μακροεντολών για την τρέχουσα εφαρμογή και οποιαδήποτε ανοικτά έγγραφα.

Θέση

Επιλέξτε την εφαρμογή ή το έγγραφο που περιέχει τις βιβλιοθήκες μακροεντολών που θέλετε να οργανώσετε.

Βιβλιοθήκη

Παραθέτει τις υφιστάμενες βιβλιοθήκες μακροεντολών για την τρέχουσα εφαρμογή και οποιαδήποτε ανοικτά έγγραφα.

Επεξεργασία

Ανοίγει τον επεξεργαστή LibreOffice Basic, έτσι ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε την επιλεγμένη βιβλιοθήκη.

Κωδικός πρόσβασης

Αποδίδει ή επεξεργάζεται τον κωδικό πρόσβασης της επιλεγμένης βιβλιοθήκης.

Δημιουργία

Δημιουργεί νέα βιβλιοθήκη.

Όνομα

Εισάγετε ένα όνομα για τη νέα βιβλιοθήκη ή άρθρωμα.

Εισαγωγή

Εντοπίστε αυτήν τη βιβλιοθήκη LibreOffice Basic που θέλετε να προσθέσετε στον τρέχοντα κατάλογο και έπειτα πατήστε Άνοιγμα.

Εξαγωγή

Ανοίγει τον διάλογο εξαγωγής της επιλεγμένης βιβλιοθήκης είτε ως επέκτασης, είτε ως βιβλιοθήκη Basic.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου και αποθηκεύει όλες τις αλλαγές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!