Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Προστατεύει την επιλεγμένη βιβλιοθήκη με ένα κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να εισάγετε ένα νέο κωδικό ή να αλλάξετε τον τρέχοντα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Basic,
πατήστε στο πλήκτρο Οργανωτής,
πατήστε στην καρτέλα Βιβλιοθήκες,
και, στη συνέχεια, πατήστε στο πλήκτρο Κωδικός πρόσβασης.


Παλιός κωδικός πρόσβασης

Κωδικός πρόσβασης

Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης για την επιλεγμένη βιβλιοθήκη.

Νέος κωδικός πρόσβασης

Κωδικός πρόσβασης

Εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης για την επιλεγμένη βιβλιοθήκη.

Επιβεβαίωση

Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για την επιλεγμένη βιβλιοθήκη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!