Δέσμες ενεργειών

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - JavaScript.

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - BeanShell.


Μακροεντολές

Επιλέξτε μια μακροεντολή ή ένα σενάριο από τις Οι μακροεντολές μου, τις Μακροεντολές εφαρμογής ή ένα ανοιχτό έγγραφο. Για να προβάλετε τις διαθέσιμες μακροεντολές ή σενάρια, διπλοπατήστε σε μια καταχώριση.

Εκτέλεση

Για να εκτελέσετε δέσμη ενεργειών, επιλέξτε μία δέσμη ενεργειών στον κατάλογο και έπειτα πατήστε Εκτέλεση.

Δημιουργία

Δημιουργεί νέα δέσμη ενεργειών. Ο προεπιλεγμένος επεξεργαστής δέσμης ενεργειών ανοίγει αφού εισάγετε ένα όνομα για τη δέσμη.

Εισάγετε ένα όνομα για τη δέσμη ενεργειών.

Επεξεργασία

Ανοίγει τον προεπιλεγμένο επεξεργαστή δέσμης ενεργειών για το λειτουργικό σας σύστημα.

Μετονομασία

Ανοίγει έναν διάλογο, όπου μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της επιλεγμένης δέσμης ενεργειών.

Διαγραφή

Σας προτρέπει να διαγράψετε την επιλεγμένη δέσμη ενεργειών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!