Επιλογέας μακροεντολής Basic

Επιλέγει τη μακροεντολή Basic προς εκτέλεση. Εντοπίστε την μακροεντολή επιλέγοντας τον περιέκτη, τη βιβλιοθήκη, το άρθρωμα και το όνομα μακροεντολής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Εκτέλεση μακροεντολών.


Βιβλιοθήκη

Αναφέρει τους υφιστάμενους περιέκτες μακροεντολών, βιβλιοθήκες μακροεντολών Basic και αρθρώματα Basic για την τρέχουσα εφαρμογή και οποιαδήποτε ανοικτά έγγραφα.

Όνομα μακροεντολής

παραθέτει τις μακροεντολές Basic για το επιλεγμένο άρθρωμα. Επιλέξτε μια μακροεντολή και πατήστε Εκτέλεση.

Περιγραφή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!