Καταγραφή μακροεντολής

Καταγράφει μια νέα μακροεντολή. Διαθέσιμο μόνο εάν το γνώρισμα καταγραφής μακροεντολής είναι ενεργό στο - LibreOffice - Προχωρημένα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Καταγραφή μακροεντολής.


Τέλος καταγραφής

Σταματά να καταγράφει μία μακροεντολή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!