Μακροεντολές

Σας επιτρέπει να γράψετε ή να οργανώσετε και να επεξεργαστείτε μακροεντολές.

Καταγραφή μακροεντολής

Καταγράφει μια νέα μακροεντολή. Διαθέσιμο μόνο εάν το γνώρισμα καταγραφής μακροεντολής είναι ενεργό στο - LibreOffice - Προχωρημένα.

Εκτέλεση μακροεντολής

Ανοίγει τον διάλογο επιλογέα μακροεντολής, όπου μπορείτε να αρχίσετε μια μακροεντολή.

Επεξεργασία μακροεντολών

Ανοίγει τον διάλογο Μακροεντολή, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε, να οργανώσετε και να εκτελέσετε, μακροεντολές στο LibreOffice Basic.

Διαχείριση μακροεντολών

Ανοίγει ένα υπομενού με συνδέσεις σε διαλόγους όπου μπορείτε να οργανώσετε μακροεντολές και δέσμες ενεργειών.

Ψηφιακή Υπογραφή

Προσθέτει και αφαιρεί ψηφιακές υπογραφές από και προς τις μακροεντολές σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το διάλογο για να δείτε πιστοποιητικά .

Διάλογοι οργανωτή

Ανοίγει τη σελίδα καρτέλας διαλόγων για την Διαχείριση Μακροεντολών.

Ρυθμίσεις φίλτρων XML

Ανοίγει τον διάλογο Ρυθμίσεις φίλτρου XML, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να δοκιμάσετε φίλτρα εισαγωγής και εξαγωγής για εξαγωγή αρχείων XML.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!