Μακροεντολές LibreOffice Basic

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για τη διαχείριση μακροεντολών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Basic ή πατήστε +F11 (εάν δεν έχει εκχωρηθεί από το σύστημά σας).


Όνομα μακροεντολής

Προβάλει το όνομα της επιλεγμένης μακροεντολής. Για να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε το όνομα μιας μακροεντολής, εισάγετε ένα όνομα εδώ.

Μακροεντολές από / Αποθήκευση μακροεντολών σε

Ταξινομεί τις βιβλιοθήκες και τα αρθρώματα όπου μπορείτε να ανοίγετε ή να αποθηκεύετε τις μακροεντολές σας. Για να αποθηκεύσετε μια μακροεντολή με ένα συγκεκριμένο έγγραφο, ανοίξτε το έγγραφο και έπειτα ανοίξτε αυτόν τον διάλογο.

Εκτέλεση / Αποθήκευση

Εκτελεί ή αποθηκεύει την τρέχουσα μακροεντολή.

Ανάθεση

Ανοίγει τον διάλογο Προσαρμογή, όπου μπορείτε να αναθέσετε την επιλεγμένη μακροεντολή σε μια εντολή μενού, σε μια γραμμή εργαλείων, ή σε ένα γεγονός.

Επεξεργασία

Ξεκινά τον επεξεργαστή Basic για το LibreOffice και ανοίγει την επιλεγμένη μακροεντολή ή διάλογο για επεξεργασία.

Δημιουργία / Διαγραφή

Δημιουργεί νέα μακροεντολή, δημιουργεί νέο άρθρωμα ή διαγράφει την επιλεγμένη μακροεντολή ή το επιλεγμένο άρθρωμα.

Για να δημιουργήσετε νέα μακροεντολή στο έγγραφό σας, επιλέξτε το άρθρωμα "Τυπικό (Standard)" στον κατάλογο Μακροεντολή από και έπειτα πατήστε Δημιουργία.

Για να δημιουργήσετε νέο άρθρωμα σε βιβλιοθήκη του περιέκτη Οι μακροεντολές μου (My Macros), επιλέξτε την κατάλληλη βιβλιοθήκη και πατήστε Δημιουργία. Ανοίγει ο επεξεργαστής LibreOffice Basic.

Για να διαγράψετε μακροεντολή ή άρθρωμα, επιλέξτε την και έπειτα πατήστε Διαγραφή.

Δημιουργία βιβλιοθήκης

Αποθηκεύει την καταγραμμένη μακροεντολή σε μια νέα βιβλιοθήκη.

Δημιουργία αρθρώματος

Αποθηκεύει την καταγραμμένη μακροεντολή σε ένα νέο άρθρωμα.

Οργανωτής

Ανοίγει τον διάλογο Διαχείριση μακροεντολών, όπου μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε, ή να διαγράψετε υπάρχοντα αρθρώματα μακροεντολών, διαλόγους και βιβλιοθήκες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!