Θέση

Ορισμός εσοχής, απόστασης και επιλογών στοίχισης για αριθμητικά σύμβολα, όπως αριθμοί ή κουκκίδες σε διαταγμένουκαι αδιάτακτους καταλόγους.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...


Επίπεδο

Επιλέξτε τα επίπεδα που θέλετε να τροποποιήσετε. Για να εφαρμόσετε τις επιλογές σε όλα τα επίπεδα, επιλέξτε “1-10”.

Θέση και απόσταση

note

Αυτή η σελίδα εμφανίζει τα στοιχεία ελέγχου θέσης που χρησιμοποιούνται σε όλες τις εκδόσεις του LibreOffice Writer. Κάποια έγγραφα (που παράχθηκαν από άλλες εφαρμογές) χρησιμοποιούν μια άλλη μέθοδο θέσης και απόστασης. Ανοίγοντας τέτοια έγγραφα θα εμφανίσουν τα στοιχεία ελέγχου θέσης τεκμηριωμένα στο Θέση για τεχνοτροπίες καταλόγου (παλιό).


Στοίχιση σε

Εισάγετε την απόσταση από το αριστερό περιθώριο της σελίδα στο οποίο θα στοιχιθεί το σύμβολο αρίθμησης.

Στοίχιση

Καθορίστε τη στοίχιση των συμβόλων αρίθμησης, Επιλέξτε "Αριστερά" για να στοιχίσετε το σύμβολο αρίθμησης απευθείας στην αρχή στην θέση "Στοίχιση σε". Επιλέξτε "Δεξιά" για να στοιχίσετε το σύμβολο απευθείας στο τέλος πριν την θέση "Στοίχιση σε". Επιλέξτε "Στο κέντρο" για να στοιχίσετε στο κέντρο το σύμβολο γύρω από την θέση "Στοίχιση σε".

note

Η επιλογή Στοίχιση αρίθμησης δεν ρυθμίζει τη στοίχιση της παραγράφου.


Ακολουθούμενη από

Επιλέξτε το στοιχείο που θα ακολουθήσει την αρίθμηση: έναν στηλοθέτη, ένα διάστημα, μια γραμμή αλλαγής, ή τίποτα.

Στάση στηλοθέτη σε

Αν επιλέξτε ένα στηλοθέτη να ακολουθεί την αρίθμηση, μπορείτε να εισάγετε μια μη-αρνητική τιμή ως θέση του στηλοθέτη.

Εσοχή σε

Εισάγετε την απόσταση από το αριστερό περιθώριο της σελίδας στην αρχή όλων των γραμμών στην αριθμημένη παράγραφο που ακολουθεί την πρώτη γραμμή.

Προεπιλογή

Επαναφέρει τις τιμές απόστασης και εσοχής στις προεπιλεγμένες τιμές.

Προεπισκόπηση

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!