Προσαρμογή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για διαταγμένους και αδιάτακτους καταλόγους. Εάν θέλετε, μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση σε μεμονωμένα επίπεδα στην ιεραρχία καταλόγου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση. Σελίδα καρτέλας


Επιλέξτε τα επίπεδα που θέλετε να τροποποιήσετε και έπειτα ορίστε τη διαμόρφωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Επίπεδο

Επιλέγει τα επίπεδα για τα οποία θέλετε να ορίσετε τις επιλογές διαμόρφωσης. Το επιλεγμένο επίπεδο είναι επισημασμένο στην προεπισκόπηση.

Αρίθμηση

Αριθμός

Επιλέξτε σχήμα αρίθμησης για τα επιλεγμένα επίπεδα.

Επιλογή

Περιγραφή

1, 2, 3, ...

Αριθμητικά αραβικού τύπου

A, B, C, ...

Αλφαβητική αρίθμηση με κεφαλαία γράμματα A–Z
Μετά το στοιχείο 26, η αρίθμηση συνεχίζεται AA, AB, AC, ...

a, b, c, ...

Αλφαβητική αρίθμηση με πεζά γράμματα a–z
Μετά το στοιχείο 26, η αρίθμηση συνεχίζεται aa, ab, ac, ...

I, II, III, ...

Αριθμητικά ρωμαϊκού τύπου (κεφαλαία)

i, ii, iii, ...

Αριθμητικά ρωμαϊκού τύπου (πεζά)

1ος, 2ος, 3ος, …

Τακτικά αριθμητικά

Ένα, δύο, τρία, …

Απόλυτα αριθμητικά

A,... AA,... AAA,...

Αλφαβητική αρίθμηση με κεφαλαία γράμματα A–Z
Μετά το στοιχείο 26, η αρίθμηση συνεχίζεται AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Αλφαβητική αρίθμηση με πεζά γράμματα a–z
Μετά το στοιχείο 26, η αρίθμηση συνεχίζεται aa, bb, cc, ...

Κουκίδα

Προσθέτει έναν χαρακτήρα κουκκίδας στην αρχή μιας γραμμής. Ορίστε αυτήν την επιλογή, χρησιμοποιήστε το πτυσσόμενο μενού Τεχνοτροπία χαρακτήρα για να επιλέξετε την τεχνοτροπία χαρακτήρα της κουκκίδας και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Επιλογή για να ανοίξετε τον διάλογο ειδικών χαρακτήρων ώστε να επιλέξετε τον χαρακτήρα κουκκίδας.

Γραφικά

Εμφανίζει μία εικόνα για την κουκκίδα. Επιλέξτε αυτήν την επιλογή και έπειτα πατήστε στο Επιλογή για να εντοπίσετε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η εικόνα ενσωματώνεται στο έγγραφο.

Συνδεδεμένα γραφικά

Εμφανίζει μία εικόνα για την κουκκίδα. Επιλέξτε την και έπειτα πατήστε στο Επιλογή για να εντοπίσετε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η εικόνα εισάγεται ως σύνδεσμος με το αρχείο της εικόνας.

Κανένα

Δεν εφαρμόζει σχήμα αρίθμησης.


Η διαθεσιμότητα των παρακάτω πεδίων εξαρτάται από το σχήμα αρίθμησης που επιλέγετε στο πλαίσιο Αρίθμηση.

Έναρξη από

Εισάγετε ένα νέο αριθμό εκκίνησης για το τρέχον επίπεδο.

Πριν από

Εισάγετε έναν χαρακτήρα ή κείμενο για να εμφανίζεται μπροστά από τον αριθμό στον κατάλογο.

Μετά

Εισάγετε χαρακτήρα ή το κείμενο εμφάνισης πίσω από τον αριθμό στον κατάλογο. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν διαταγμένο κατάλογο που χρησιμοποιεί την τεχνοτροπία "1.)", εισάγετε ".)" σε αυτό το πλαίσιο.

Επιλογές για γραφικά:

Γραφικά

Επιλέξτε το γραφικό ή βρείτε το γραφικό αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως κουκκίδα.

Πλάτος

Εισάγετε πλάτος για το γραφικό.

Ύψος

Εισάγετε ένα ύψος για το γραφικό.

Αναλογικά

Διατηρεί τις αναλογίες μεγέθους του γραφικού.

Στοίχιση

Επιλέξτε την επιλογή στοίχισης για το γραφικό.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!