Εικόνα

Εμφανίζει τα διάφορα γραφικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως κουκκίδες σε αδιάτακτο κατάλογο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση - Εικόνα.


Επιλογή

Επιλέξτε το γραφικό ή βρείτε το γραφικό αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως κουκκίδα.

Σύνδεση γραφικών

Αν ενεργοποιηθεί, τα γραφικά εισάγονται σαν σύνδεσμοι. Αν δεν είναι ενεργοποιημένο, τα γραφικά ενσωματώνονται στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!