Διάρθρωση

Εμφανίζει τις διάφορες μορφές που μπορείτε να εφαρμόσετε σε ιεραρχικό κατάλογο. Το LibreOffice υποστηρίζει μέχρι εννέα επίπεδα διάρθρωσης σε ιεραρχία καταλόγου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση - Διάρθρωση.


Επιλογή

Πατήστε τη μορφή διάρθρωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!