Αδιάτακτος

Εμφανίζει διάφορους τύπους κουκκίδων που μπορείτε να εφαρμόσετε σε κατάλογο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Κουκκίδες και αρίθμηση, επιλέξτε Χωρίς ταξινόμηση.


note

Οι κουκίδες και αρίθμηση παραγράφων υποστηρίζονται μόνο στο Writer, Impress και στο Draw.


Επιλογή

Πατήστε τον τύπο κουκκίδας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!