Κουκκίδες και αρίθμηση

Προσθέτει αρίθμηση ή κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο ή σε επιλεγμένες παραγράφους και σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τη μορφή αρίθμησης ή κουκκίδων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση.

Δεξιοπατήστε μια παράγραφο, επιλέξτε Κατάλογος - Κουκκίδες και αρίθμηση.

Στη γραμμή Μορφοποίηση, πατήστε

Εικονίδιο διαλόγου κουκκίδων και αρίθμησης

Κουκκίδες και αρίθμηση


Ο διάλογος Κουκκίδες και αρίθμηση περιέχει τις εξής καρτέλες:

Αδιάτακτος

Εμφανίζει διάφορους τύπους κουκκίδων που μπορείτε να εφαρμόσετε σε κατάλογο.

Διαταγμένος

Εμφανίζει διάφορα σχήματα αρίθμησης που μπορείτε να εφαρμόσετε.

Διάρθρωση

Εμφανίζει τις διάφορες μορφές που μπορείτε να εφαρμόσετε σε ιεραρχικό κατάλογο. Το LibreOffice υποστηρίζει μέχρι εννέα επίπεδα διάρθρωσης σε ιεραρχία καταλόγου.

Εικόνα

Εμφανίζει τα διάφορα γραφικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως κουκκίδες σε αδιάτακτο κατάλογο.

Θέση

Ορισμός εσοχής, απόστασης και επιλογών στοίχισης για αριθμητικά σύμβολα, όπως αριθμοί ή κουκκίδες σε διαταγμένουκαι αδιάτακτους καταλόγους.

Προσαρμογή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για διαταγμένους και αδιάτακτους καταλόγους. Εάν θέλετε, μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση σε μεμονωμένα επίπεδα στην ιεραρχία καταλόγου.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε εκείνες που ίσχυαν κατά το άνοιγμα του διαλόγου. Δεν εμφανίζεται ερώτημα επιβεβαίωσης όταν κλείνετε τον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!