Κουκκίδες και αρίθμηση

Προσθέτει αρίθμηση ή κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο ή σε επιλεγμένες παραγράφους και σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τη μορφή αρίθμησης ή κουκκίδων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Κατάλογος - Κουκκίδες και αρίθμηση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Από τη γραμμή κατάστασης:

Τοποθετήστε τον δρομέα σε μια επικεφαλίδα, πατήστε στην περιοχή Περίγραμμα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Διάλογος κουκκίδες και αρίθμηση

Κουκκίδες και αρίθμηση

Προεπιλεγμένη κουκκίδαΠροεπιλεγμένη αρίθμηση

Παρατεταμένο πάτημα και επιλέξτε Προσαρμογή.


Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε εκείνες που ίσχυαν κατά το άνοιγμα του διαλόγου. Δεν εμφανίζεται ερώτημα επιβεβαίωσης όταν κλείνετε τον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!