Κουκκίδες και αρίθμηση

Προσθέτει αρίθμηση ή κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο και επιτρέπει την επεξεργασία της μορφής της αρίθμησης ή των κουκκίδων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση.

Στη γραμμή Μορφοποίηση, πατήστε

Εικονίδιο κατάλογος κουκκίδων

Κουκκίδες Ναι/Όχι


Αρίθμηση και τεχνοτροπίες αρίθμησης

Απενεργοποίηση Κουκίδων και Αρίθμησης για μεμονωμένες παραγράφους

Ο διάλογος Κουκκίδες και αρίθμηση περιέχει τις εξής καρτέλες:

Κουκκίδες

Εμφανίζει τα διάφορα στυλ κουκκίδων που μπορείτε να εφαρμόσετε.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι κουκίδες και αρίθμηση παραγράφων υποστηρίζονται μόνο στο Writer, Impress και στο Draw.


Τεχνοτροπία αρίθμησης

Εμφανίζει τα διάφορα στυλ αρίθμησης που μπορείτε να εφαρμόσετε.

Διάρθρωση

Εμφανίζει τις διαφορετικές τεχνοτροπίες που μπορείτε να εφαρμόσετε σε έναν ιεραρχικό κατάλογο. Το LibreOffice υποστηρίζει μέχρι και εννέα επίπεδα διάρθρωσης στην ιεραρχία ενός καταλόγου.

Εικόνα

Εμφανίζει τα διάφορα γραφικά ως τεχνοτροπίες κουκκίδων που μπορείτε να εφαρμόσετε σε έναν κατάλογο με κουκκίδες.

Θέση

Ορίζει τις επιλογές εσοχής, απόστασης και στοίχισης για τον κατάλογο με αριθμούς ή κουκκίδες.

Προσαρμογή

Καθορίζει τις επιλογές διαμόρφωσης για καταλόγους αρίθμησης ή κουκκίδων. Αν θέλετε, μπορείτε να εφαρμόσετε διαμόρφωση σε μεμονωμένα επίπεδα στην ιεραρχία του καταλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!