Έξυπνες Ετικέτες

Όταν έχετε εγκαταστήσει τουλάχιστον μία προέκταση Έξυπνης Ετικέτας, βλέπετε τη σελίδα Έξυπνων Ετικετών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Έξυπνες ετικέτες.


Χρήση έξυπνων ετικετών

Κείμενο ετικέτας με έξυπνες ετικέτες

Ενεργοποιεί τις Έξυπνες Ετικέτες ώστε να αποτιμηθούν και να φαίνονται στο έγγραφο κειμένου σας.

Προς το παρόν εγκατεστημένες έξυπνες ετικέτες

Εμφανίζει όλες τις εγκαταστημένες Έξυπνες Ετικέτες. Για να προσαρμόσετε μια Έξυπνη Ετικέτα, επιλέξτε το όνομα της Έξυπνης Ετικέτας κι έπειτα επιλέξτε Ιδιότητες. Δε μπορούν να προσαρμοστούν όλες οι Έξυπνες Ετικέτες .

Ιδιότητες

Για να προσαρμόσετε μια Έξυπνη Ετικέτα, επιλέξτε το όνομα της Έξυπνης Ετικέτας κι έπειτα επιλέξτε Ιδιότητες. Δε μπορούν να προσαρμοστούν όλες οι Έξυπνες Ετικέτες .

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!