Μενού περιβάλλοντος της Αυτόματης Διόρθωσης

Για να εμφανιστεί αυτό το μενού, δεξιοπατήστε σε μία ανορθόγραφη λέξη στο έγγραφό σας. Για να δείτε τις ανορθόγραφες λέξεις στο έγγραφό σας, επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος.

<Προτάσεις Αντικατάστασης>

Κάντε κλικ στη λέξη για να αντικαταστήσετε την επιλεγμένη λέξη. Χρησιμοποιήστε το υπομενού της Αυτόματης Διόρθωσης για μόνιμη αντικατάσταση .

Ορθογραφία

Ανοίγει τον διάλογο Ορθογραφία.

Προσθήκη

Προσθέτει την επισημασμένη λέξη στο λεξικό χρήστη.

Παράβλεψη όλων

Παραβλέπει όλες τις περιπτώσεις της επιλεγμένης λέξης στο τρέχον έγγραφο.

Αυτόματη Διόρθωση

Για να αντικαθίσταται πάντα η επισημασμένη λέξη, πατήστε σε μια λέξη από τον κατάλογο. Το ζευγάρι των λέξεων αποθηκεύεται στον πίνακα αντικατάστασης στο Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Αντικατάσταση.

Η λέξη είναι <name of language>

Αλλάζει τις γλωσσικές ρυθμίσεις για την επιλεγμένη λέξη, αν η λέξη βρέθηκε σε ένα άλλο λεξικό.

Η παράγραφος είναι <name of language>

Αλλάζει τις γλωσσικές ρυθμίσεις για την παράγραφο που περιέχει την επιλεγμένη λέξη, αν η λέξη βρέθηκε σε ένα άλλο λεξικό.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!