Επιλογές τοπικοποίησης

Ορίστε τις επιλογές αυτόματης διόρθωσης για εισαγωγικά και για επιλογές που είναι ειδικές στη γλώσσα του κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Τοπικές επιλογές.


Επιλέξετε για εφαρμογή των αντικαταστάσεων ενώ πληκτρολογείτε [T], ή όταν τροποποιείτε υπάρχον κείμενο [M].

Προσθήκη αχώριστου διαστήματος πριν από ειδικά σημεία στίξης στο γαλλικό κείμενο

Εισάγει αχώριστο διάστημα πριν από ";", "!", "?", ":" και "%" όταν η γλώσσα του χαρακτήρα ορίζεται στα γαλλικά (Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Μονακό, ή Ελβετία) και πριν ":" μόνο όταν η γλώσσα χαρακτήρα ορίζεται στα γαλλικά (Καναδάς).

Μορφοποίηση επιθημάτων τακτικών αριθμών (1ος ... 1ος)

Μορφοποιεί τους χαρακτήρες κειμένου των τακτικών, όπως 1ος, 2ος ή 3ος, ως εκθέτες. Για παράδειγμα, σε αγγλικό κείμενο, 1ος θα μετατρέπεται σε 1ος.

Εικονίδιο σημείωσης

Σημειώστε ότι αυτό εφαρμόζεται μόνο στις γλώσσες που έχουν ως σύμβαση τη μορφοποίηση των τακτικών αριθμών ως εκθετών.


Μεταγράψτε σε παλιά ουγγρικά εάν η κατεύθυνση κειμένου είναι από δεξιά προς τα αριστερά

Λέξεις και αριθμοί μεταγράφονται σε παλαιά ουγγρική γραφή, εάν η κατεύθυνση κειμένου είναι από δεξιά προς τα αριστερά χρησιμοποιώντας σύνθετη διάταξη κειμένου.

Γλώσσες που χρησιμοποιούν περίπλοκες διατάξεις κειμένου

Αντικατάσταση << και >> με γωνιακά εισαγωγικά

Αντικαθιστά αυτόματα τα σύμβολα διπλού μικρότερο από και μεγαλύτερο από με τα διπλά γωνιακά εισαγωγικά « και » σε πολλές γλώσσες και με απλά γωνιακά εισαγωγικά ‹ και › στα ελβετικά γαλλικά.

Μονά εισαγωγικά / Διπλά εισαγωγικά

Ορίστε τους χαρακτήρες αντικατάστασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για απλά ή διπλά εισαγωγικά.

Αντικατάσταση

Αντικαθιστά αυτόματα το προεπιλεγμένο σύμβολο του συστήματος για τον δεδομένο τύπο εισαγωγικών με τον ειδικό χαρακτήρα καθορίζετε.

Χαρακτήρας για την αρχή της παράθεσης

Επιλέξτε ειδικός χαρακτήρας ο οποίος θα αντικαθιστά αυτόματα το τρέχον εισαγωγικό ανοίγματος στο έγγραφό σας όταν επιλέγετε Μορφή - Αυτόματη διόρθωση - Εφαρμογή.

Χαρακτήρας για το τέλος της παράθεσης

Επιλέξτε ειδικός χαρακτήρας ο οποίος θα αντικαθιστά αυτόματα το τρέχον εισαγωγικό κλεισίματος στο έγγραφό σας όταν επιλέγετε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Εφαρμογή.

Προεπιλογή

Επαναφέρει τα εισαγωγικά στα προεπιλεγμένα σύμβολα.

Πλήκτρα διαλόγου

Επαναφορά

Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές πίσω στις προηγούμενες τιμές της καρτέλας της σελίδας.

Άκυρο

Κλείνει τον διάλογο και απορρίπτει όλες τις αλλαγές.

Εντάξει

Αποθηκεύει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!