Εξαιρέσεις

Προσδιορίστε τις συντομεύσεις ή τους συνδυασμούς χαρακτήρων που δεν θέλετε να διορθώνει αυτόματα το LibreOffice.

Οι εξαιρέσεις που ορίζετε εξαρτώνται από τη ρύθμιση της τρέχουσας γλώσσας. Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της γλώσσας επιλέγοντας μια διαφορετική γλώσσα στο πεδίο Αντικαταστάσεις και εξαιρέσεις για τη γλώσσα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Εξαιρέσεις.


Αντικαταστάσεις και εξαιρέσεις για τη γλώσσα:

Επιλέξτε τη γλώσσα για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε τους κανόνες αντικατάστασης. Το LibreOffice πρώτα αναζητά εξαιρέσεις που έχουν οριστεί για τη γλώσσα στην τρέχουσα θέση του δρομέα μέσα στο έγγραφο, και μετά αναζητά τις υπόλοιπες γλώσσες.

Συντομεύσεις (χωρίς κεφαλαίο γράμμα να ακολουθεί)

Πληκτρολογήστε μία συντόμευση που ακολουθείται από μία περίοδο, έπειτα κάντε κλικ στο Δημιουργία. Αυτό εμποδίζει το LibreOffice από το να κάνει αυτόματα κεφαλαίο το πρώτο γράμμα της λέξης που ακολουθεί την περίοδο στο τέλος της συντόμευσης.

Παραθέτει τις συντομεύσεις που δε διορθώνονται αυτόματα. Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο από τον κατάλογο, επιλέξτε το αντικείμενο και έπειτα πατήστε Διαγραφή.

Λέξεις με ΔΥο ΑΡχικά ΚΕφαλαία ή μΙΚΡΑ κΕΦΑΛΑΙΑ

Πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη συντόμευση που αρχίζει με δύο κεφαλαία γράμματα ή με μικρό αρχικό που δεν θέλετε το LibreOffice να αντικαταστήσει με ένα αρχικό κεφαλαίο. Παραδείγματος χάρη, εισάγετε PC για να αποτρέψετε το LibreOffice από την αλλαγή του PC σε Pc. Εισάγετε eBook για να αποτρέψετε αυτόματη αλλαγή σε Ebook.

Παραθέτει τις λέξεις ή συντομεύσεις που ξεκινούν με δύο αρχικά κεφαλαία ή μικρά αρχικά που δεν διορθώνονται αυτόματα. Όλες οι λέξεις που αρχίζουν με δύο κεφαλαία γράμματα ή μικρά αρχικά παρατίθενται στο πεδίο. Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από τον κατάλογο, επιλέξτε το στοιχείο και έπειτα πατήστε Διαγραφή.

Νέο

Προσθέτει την τρέχουσα καταχώρηση στον κατάλογο των εξαιρέσεων.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία χωρίς ερώτηση επιβεβαίωσης.

Αυτόματη προσθήκη

Προσθέτει αυτόματα διορθωμένες συντομεύσεις ή αυτόματα διορθωμένες λέξεις που αρχίζουν με δύο κεφαλαία γράμματα στον αντίστοιχο κατάλογο εξαιρέσεων, εάν η αυτόματη διόρθωση αναιρεθεί αμέσως πατώντας +Z.

Αυτό το γνώρισμα συσχετίζεται όταν η επιλογή Κεφαλαιοποίηση πρώτου γράμματος κάθε πρότασης, ή η επιλογή Διόρθωση ΔΥο ΑΡχικών ΚΕφαλαίων έχουν επιλεγεί στη στήλη [T] στην καρτέλα Επιλογές αυτού του διαλόγου και είναι ενεργό το Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Κατά την πληκτρολόγηση.

Πλήκτρα διαλόγου

Επαναφορά

Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές πίσω στις προηγούμενες τιμές της καρτέλας της σελίδας.

Άκυρο

Κλείνει τον διάλογο και απορρίπτει όλες τις αλλαγές.

Εντάξει

Αποθηκεύει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!