Επιλογές

Επιλέξτε τις επιλογές για την αυτόματη διόρθωση λαθών καθώς πληκτρολογείτε και μετά κάντε κλικ στο OK.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - καρτέλαΕπιλογές αυτόματης διόρθωσης- Επιλογές.


Χρήση πίνακα αντικατάστασης

Αν πληκτρολογήσετε ένα συνδυασμό γραμμάτων που ταιριάζει μία συντόμευση στον πίνακα αντικατάστασης, , ο συνδυασμός γραμμάτων αντικαθίσταται με το κείμενο αντικατάστασης.

Διόρθωση ΔΥο ΑΡχικών ΚΕφαλαίων

Αν πληκτρολογήσετε δύο κεφαλαίους χαρακτήρες στην αρχή μιας "ΛΕξης", ο δεύτερος κεφαλαίος χαρακτήρας αντικαθίσταται αυτόματα από έναν πεζό χαρακτήρα.

note

Δεν γίνονται διορθώσεις σε καταχωρίσεις που βρίσκονται σε εφαρμόσιμο ορθογραφικό λεξικό.


Εκκίνηση κάθε πρότασης με κεφαλαίο χαρακτήρα.

Κεφαλοποιεί το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Αυτόματα *έντονα*, /πλάγια/, -διακριτή διαγραφή- και _υπογράμμιση_

Εφαρμόζει αυτόματα μορφοποίηση έντονων, πλάγιων, διακριτής γραφής ή υπογράμμισης στο κείμενο που περικλείεται από αστερίσκους (*), πλάγιες καθέτους (/), ενωτικών (-) και υπογραμμίσεων (_), αντίστοιχα. Αυτοί οι χαρακτήρες εξαφανίζονται μετά την εφαρμογή της μορφοποίησης.

Εικονίδιο σημείωσης

Αυτή η λειτουργία δε δουλεύει εάν οι χαρακτήρες μορφοποίησης * / - _ εισάγονται με έναν Επεξεργαστή μεθόδου εισαγωγής.


Αναγνώριση URL

Δημιουργεί αυτόματα έναν υπερσύνδεσμο όταν πληκτρολογείτε ένα URL.

Αντικατάσταση παυλών

Αντικαθιστά μία ή δύο θέσεις διαχωρισμού με μία μεγάλη παύλα (δείτε τον ακόλουθο πίνακα).

Το κείμενο θα αντικατασταθεί αφού πληκτρολογήσετε ένα τελικό κενό διάστημα (διάστημα, στηλοθέτης, ή επιστροφή). Στον παρακάτω πίνακα, τα Α και Β παριστάνουν κείμενο που αποτελείται από γράμματα A έως z ή αριθμούς 0 έως 9. Το Ν αναπαριστά μόνο αριθμούς.

Κείμενο που πληκτρολογείτε:

Αποτέλεσμα που παίρνετε:

Α - Β (Α, κενό, μείον, κενό, Β)

A – B (A, κενό, en-dash, κενό, B)

Α -- Β (Α, κενό, μείον, μείον, κενό, Β)

A – B (A, κενό, en-dash, κενό, B)

Α--Β (Α, μείον, μείον, Β)

A—B (A, em-dash, B)
(δείτε τη σημείωση κάτω από τον πίνακα)

N--N (N, πλην, πλην, N)

N–N (N, παύλα (en-dash), N)

Α-Β (Α, μείον, Β)

Α-Β (απαράλλαχτα)

Α -Β (Α, κενό, μείον, Β)

Α -Β (απαράλλαχτα)

Α --Β (Α, κενό, μείον, μείον, Β)

A –B (A, κενό, en-dash, B)


note

Εάν το κείμενο έχει το ουγγρικό ή φινλανδικό γνώρισμα γλώσσας, τότε τα δύο ενωτικά στη σειρά A--B αντικαθίστανται από μια παύλα (en-dash) αντί για μια παύλα (em-dash).


Παράβλεψη διπλών κενών

Αντικαθιστά δύο ή περισσότερα συνεχόμενα κενά με ένα κενό.

Διόρθωση τυχαίας χρήσης του πλήκτρου cAPS LOCK

Αντιστρέφει μια λέξη με κεφαλαίο που μπήκε με ενεργό το πλήκτρο Caps Lock, αφού εισαχθεί ένα διάστημα και απενεργοποιεί το πλήκτρο Caps Lock. Παραδείγματος χάρη, εισάγοντας Libre με ενεργό το Caps Lock εμφανίζεται ως lIBRE, που μετατρέπεται αυτόματα σε Libre.

Πλήκτρα διαλόγου

Επαναφορά

Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές πίσω στις προηγούμενες τιμές της καρτέλας της σελίδας.

Άκυρο

Κλείνει τον διάλογο και απορρίπτει όλες τις αλλαγές.

Εντάξει

Αποθηκεύει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!