Αυτόματη Διόρθωση

Ρυθμίζει τις επιλογές για την αυτόματη αντικατάσταση κειμένου καθώς πληκτρολογείτε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση -Επιλογές αυτόματης διόρθωσης.


Οι ρυθμίσεις Αυτόματης Διόρθωσης εφαρμόζονται όταν πατήσετε τη μπάρα (spacebar) αφότου εισάγετε μια λέξη.

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε το γνώρισμα της αυτόματης διόρθωσης στο LibreOffice Calc επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη εισαγωγή και στο LibreOffice Writer επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Κατά την πληκτρολόγηση. Για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις της αυτόματης διόρθωσης σε όλο το έγγραφο κειμένου, επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Εφαρμογή.

Αντικατάσταση

Επεξεργάζεται τον πίνακα αντικατάστασης για την αυτόματη διόρθωση ή αντικατάσταση λέξεων ή συντομογραφιών μέσα στο έγγραφο.

Εξαιρέσεις

Προσδιορίστε τις συντομεύσεις ή τους συνδυασμούς χαρακτήρων που δεν θέλετε να διορθώνει αυτόματα το LibreOffice.

Επιλογές

Επιλέξτε τις επιλογές για την αυτόματη διόρθωση λαθών καθώς πληκτρολογείτε και μετά κάντε κλικ στο OK.

Επιλογές τοπικοποίησης

Ορίστε τις επιλογές αυτόματης διόρθωσης για εισαγωγικά και για επιλογές που είναι ειδικές στη γλώσσα του κειμένου.

Πλήκτρα διαλόγου

Επαναφορά

Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές πίσω στις προηγούμενες τιμές της καρτέλας της σελίδας.

Άκυρο

Κλείνει τον διάλογο και απορρίπτει όλες τις αλλαγές.

Εντάξει

Αποθηκεύει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!