Επιλογές αυτόματης διόρθωσης

Ρυθμίζει τις επιλογές για την αυτόματη αντικατάσταση κειμένου καθώς πληκτρολογείτε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης.


Για να εφαρμόσετε έναν κανόνα αυτόματης διόρθωσης, εισαγάγετε το προκαθορισμένο κείμενο στο έγγραφο και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Αντικατάσταση

Επεξεργάζεται τον πίνακα αντικατάστασης για την αυτόματη διόρθωση ή αντικατάσταση λέξεων ή συντομογραφιών μέσα στο έγγραφο.

Εξαιρέσεις

Προσδιορίστε τις συντομεύσεις ή τους συνδυασμούς χαρακτήρων που δεν θέλετε να διορθώνει αυτόματα το LibreOffice.

Επιλογές

Επιλέξτε τις επιλογές για την αυτόματη διόρθωση λαθών καθώς πληκτρολογείτε και μετά κάντε κλικ στο OK.

Επιλογές τοπικοποίησης

Ορίστε τις επιλογές αυτόματης διόρθωσης για εισαγωγικά και για επιλογές που είναι ειδικές στη γλώσσα του κειμένου.

Πλήκτρα διαλόγου

Επαναφορά

Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές πίσω στις προηγούμενες τιμές της καρτέλας της σελίδας.

Άκυρο

Κλείνει τον διάλογο και απορρίπτει όλες τις αλλαγές.

Εντάξει

Αποθηκεύει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!