Αντικαταστάτης χρώματος

Ανοίγει τον διάλογο αντικαταστάτη χρώματος, όπου μπορείτε να αντικαταστήσετε χρώματα στα ψηφιογραφικά και μέτα αρχεία γραφικών.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε μέχρι και τέσσερα διαφορετικά χρώματα τη φορά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αντικατάσταση χρώματος (LibreOffice Draw και LibreOffice Impress)


Εικονίδιο

Αντικαταστάτης χρώματος

Χρώμα αντικαταστάτη χρωμάτων

Εμφανίζει το χρώμα στην επιλεγμένη εικόνα που άμεσα υπόκειται στην τρέχουσα θέση του δείκτη του ποντικιού. Η λειτουργία αυτή δουλεύει μόνο αν το εργαλείο αντικαταστάτη χρώματος έχει επιλεχθεί.

Αντικατάσταση

Αντικαθιστά τα επιλεγμένα χρώματα προέλευσης στην τρέχουσα εικόνα με τα χρώματα που προσδιορίζετε στα πεδία Αντικατάσταση με .

Χρώματα

Εμφανίζει σε κατάλογο τα βασικά χρώματα και τα χρώματα αντικατάστασης.

Πεδίο σήμανσης βασικού χρώματος

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να αντικαταστήσετε το τρέχον Χρώμα προέλευσης με το χρώμα που προσδιορίζετε στο πλαίσιο Αντικατάσταση με .

Βασικό χρώμα

Εμφανίζει το χρώμα στην επιλεγμένη εικόνα που θέλετε να αντικαταστήσετε. Για να ορίσετε το πηγαίο χρώμα, κλικ εδώ, κλικ στον αντικαταστάτη χρώματος και μετά κλικ σε ένα χρώμα στην επιλεγμένη εικόνα.

Ανοχή

Ορίστε την ανοχή για την αντικατάσταση ενός χρώματος προέλευσης στην εικόνα προέλευσης. Για να αντικαταστήσετε χρώματα που είναι όμοια με το χρώμα που επιλέξατε, εισάγετε μια μικρή τιμή. Για να αντικαταστήσετε ένα μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων, δώστε μια μεγαλύτερη τιμή.

Αντικατάσταση με

Αναφέρει τα διαθέσιμα χρώματα αντικατάστασης. Για να τροποποιήσετε τον τρέχοντα κατάλογο χρωμάτων, αποεπιλέξετε την εικόνα, επιλέξτε Μορφή - Περιοχή και μετά πατήστε στην καρτέλα Χρώματα.

Διαφάνεια

Αντικαθιστά διαφανείς περιοχές στην τρέχουσα εικόνα με το χρώμα που επιλέγετε.

Διαφάνεια

Επιλέξτε το χρώμα για την αντικατάσταση των διαφανών περιοχών στην τρέχουσα εικόνα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!