Θησαυρός

Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου για αντικατάσταση της τρέχουσας λέξης με ένα συνώνυμο, ή σχετικό όρο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εργαλεία - Θησαυρός.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Επιθεώρηση - Θησαυρός.

Στο μενού Επιθεώρηση της καρτέλας Επιθεώρηση, επιλέξτε Θησαυρός.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Θησαυρός

Θησαυρός

Από το πληκτρολόγιο:

+ F7


warning

Η υποστήριξη του θησαυρού λέξεων δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.


Τρέχουσα λέξη

Εμφανίζει την τρέχουσα λέξη, ή τον σχετικό όρο που επιλέξατε διπλοπατώντας στη γραμμή στην εναλλακτική λίστα. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε κείμενο άμεσα στο πλαίσιο για αναζήτηση του κειμένου σας.

Αριστερό βέλος

Ανακαλεί τα προηγούμενα περιεχόμενα του πλαισίου κειμένου της "τρέχουσας λέξης".

Εναλλακτικά

Πατήστε μια καταχώριση στον κατάλογο εναλλακτικών για αντιγραφή του σχετικού όρου στο "Αντικατάσταση με". Διπλοπατήστε σε καταχώριση για αντιγραφή του σχετικού όρου στο πλαίσιο κειμένου "τρέχουσα λέξη" και αναζήτηση αυτού του όρου.

Αντικατάσταση με

Η λέξη ή λέξεις στο πλαίσιο κειμένου "Αντικατάσταση με" θα αντικαταστήσει την αρχική λέξη στο έγγραφο με κλικ στο κουμπί αντικατάσταση. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε άμεσα κείμενο σε αυτό το πλαίσιο.

Γλώσσα

Επιλέξτε γλώσσα για το θησαυρό. Μπορείτε να εγκαταστήσετε γλώσσες με βιβλιοθήκη θησαυρού από την ιστοσελίδα Επεκτάσεις.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!