Επεξεργασία Λεξικού

Επεξεργασία των όρων της κινέζικης μετατροπής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Γλώσσα - Κινέζικη μετατροπή - πλήκτρο Επεξεργασία όρων. Η υποστήριξη ασιατικής γλώσσας πρέπει να είναι ενεργή.


Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το διάλογο για επεξεργασία, προσθήκη ή διαγραφή καταχωρίσεων από το λεξικό μετατροπής. Το όνομα διαδρομής αρχείου για το λεξικό μετατροπής είναι user/wordbook/commonterms.ctd. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις προεπιλεγμένες καταχωρίσεις σε αυτό το αρχείο.


Παραδοσιακά Κινέζικα σε Απλοποιημένα Κινέζικα

Μετατρέπει παραδοσιακά κινέζικα σε απλοποιημένα κινέζικα.

Απλοποιημένα Κινέζικα σε Παραδοσιακά Κινεζικά

Μετατρέπει απλοποιημένα κινέζικα σε παραδοσιακά.

Αναστροφή

Προσθέτει αυτόματα την αντίστροφη κατεύθυνση χαρτογράφησης στον κατάλογο για κάθε αλλαγή που πληκτρολογείτε.

Όρος

Εισάγετε τον κείμενο που θέλετε να αντικαταστήσει τον όρο Χαρτογράφησης.

Χαρτογράφηση

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να αντικαταστήσει τον όρο.

Ιδιότητα

Καθορίζει τον τύπο του επιλεγμένου όρου.

Προσθήκη

Προσθέτει τον όρο στο λεξικό μετατροπής. Εάν ο όρος υπάρχει ήδη στο λεξικό, ο νέος όρος αποκτά προτεραιότητα.

Τροποποίηση

Αποθηκεύει την τροποποιημένη εγγραφή στο αρχείο βάσης δεδομένων.

Επαναφορά

Διαγράφει την επιλεγμένη, ορισμένη από το χρήστη, εγγραφή από το λεξικό.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!