Κινέζικη μετατροπή

Μετατρέπει το επιλεγμένο κινέζικο κείμενο από ένα σύστημα κινέζικης γραφής στο άλλο. Εάν δεν επιλεγεί κείμενο, μετατρέπεται όλο το έγγραφο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει την υποστήριξη ασιατικής γλώσσας στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Γλώσσα - Κινέζικη μετατροπή. Η ασιατική υποστήριξη γλώσσας πρέπει να είναι ενεργή.


Κατεύθυνση μετατροπής

Επιλέξτε την κατεύθυνση μετατροπής.

Παραδοσιακά κινέζικα σε απλουστευμένα κινέζικα

Μετατρέπει χαρακτήρες παραδοσιακού κινέζικου κειμένου σε χαρακτήρες απλοποιημένου κινέζικου κειμένου. Κλικ Εντάξει για μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου. Εάν δεν επιλεγεί κείμενο, μετατρέπεται όλο το έγγραφο.

Απλοποιημένα κινέζικα σε παραδοσιακά κινέζικα

Μετατρέπει χαρακτήρες απλοποιημένου κινέζικου κειμένου σε χαρακτήρες παραδοσιακού κινέζικου κειμένου. Κλικ Εντάξει για μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου. Εάν δεν επιλεγεί κείμενο, μετατρέπεται όλο το έγγραφο.

Κοινοί όροι

Κοινοί όροι είναι λέξεις που έχουν την ίδια έννοια σε παραδοσιακά και απλοποιημένα κινέζικα, αλλά είναι γραμμένες με διαφορετικούς χαρακτήρες.

Μετάφραση κοινών όρων

Μετατρέπει λέξεις με δύο ή περισσότερους χαρακτήρες που είναι στον κατάλογο των κοινών όρων. Μετά την σάρωση του καταλόγου, το υπολειπόμενο κείμενο μετατρέπεται ανά χαρακτήρα.

Επεξεργασία όρων

Ανοίγει το διάλογο Επεξεργασία λεξικού όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τον κατάλογο των όρων μετατροπής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!