Γλώσσα

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές συγκεκριμένες για κάθε γλώσσα.

Μετατροπή Hangul/Hanja

Μετατρέπει το επιλεγμένο κορεάτικο κείμενο από Hangul σε Hanja ή από Hanja σε Hangul. Η εντολή μενού μπορεί να κληθεί μόνο εάν ενεργοποιήσετε την υποστήριξη ασιατικής γλώσσας στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες και εάν ένα κείμενο μορφοποιημένο σε κορεατική γλώσσα επιλεγεί.

Κινέζικη μετατροπή

Μετατρέπει το επιλεγμένο κινέζικο κείμενο από ένα σύστημα κινέζικης γραφής στο άλλο. Εάν δεν επιλεγεί κείμενο, μετατρέπεται όλο το έγγραφο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει την υποστήριξη ασιατικής γλώσσας στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Θησαυρός

Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου για αντικατάσταση της τρέχουσας λέξης με ένα συνώνυμο, ή σχετικό όρο.

Λήψη περισσότερων Λεξικών

Ανοίγει τον προεπιλεγμένο περιηγητή σας στη σελίδα επέκτασης λεξικών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!