Γλώσσα

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές συγκεκριμένες για κάθε γλώσσα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εργαλεία - Γλώσσα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Επιθεώρηση της καρτέλας Επιθεώρηση επιλέξτε μία από τις εντολές γλώσσας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Διαχείριση γλώσσας

Διαχείριση γλώσσας


Μετατροπή Hangul/Hanja

Μετατρέπει το επιλεγμένο κορεατικό κείμενο από Hangul σε Hanja ή από Hanja σε Hangul. Η εντολή μενού μπορεί να κληθεί μόνο εάν ενεργοποιήσετε την υποστήριξη ασιατικής γλώσσας στο - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά και εάν έχει επιλεγεί ένα κείμενο μορφοποιημένο στην κορεατική γλώσσα.

Κινέζικη μετατροπή

Μετατρέπει το επιλεγμένο κινεζικό κείμενο από το ένα κινεζικό σύστημα γραφής στο άλλο. Εάν δεν επιλεγεί κείμενο, μετατρέπεται ολόκληρο το έγγραφο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή μόνο εάν ενεργοποιήσετε την υποστήριξη ασιατικής γλώσσας στο - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

Θησαυρός

Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου για αντικατάσταση της τρέχουσας λέξης με ένα συνώνυμο, ή σχετικό όρο.

Λήψη περισσότερων Λεξικών

Ανοίγει τον προεπιλεγμένο περιηγητή σας στη σελίδα επέκτασης λεξικών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!