Ορθογραφία

Ελέγχει το έγγραφο ή την τρέχουσα επιλογή για ορθογραφικά λάθη. Εάν έχει εγκατασταθεί μία επέκταση για τον έλεγχο της γραμματικής, αυτός ο διάλογος ελέγχει επίσης και για τα γραμματικά λάθη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ορθογραφία.

Πλήκτρο F7

Στη Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο

Ορθογραφία


Ο ορθογραφικός έλεγχος αρχίζει από την τρέχουσα θέση του δρομέα και συνεχίζει μέχρι το τέλος του εγγράφου ή της επιλογής. Μπορείτε τότε να επιλέξτε να συνεχιστεί ο έλεγχος από την αρχή του εγγράφου.

Η ορθογραφία αναζητά ανορθόγραφες λέξεις και σας δίνει την επιλογή προσθήκης άγνωστης λέξης στο λεξικό χρήστη. Όταν βρεθεί η πρώτη ανορθόγραφη λέξη, ανοίγει ο διάλογος Ορθογραφία.

Τα ορθογραφικά λάθη υπογραμμίζονται με κόκκινα, τα γραμματικά λάθη με γαλάζιο.

Γλώσσα Κειμένου

Ορίζει τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ορθογραφίας.

Μια καταχώριση γλώσσας έχει ένα σημάδι ελέγχου μπροστά της εάν ο ορθογραφικός έλεγχος έχει ενεργοποιηθεί για αυτή τη γλώσσα.

Δεν είναι στο λεξικό

Εμφανίζει την πρόταση με την ανορθόγραφη λέξη επισημασμένη. Επεξεργαστείτε τη λέξη ή την πρόταση, ή κάντε κλικ σε μία πρόταση-συμβουλή στο πεδίο κειμένου από κάτω.

Παράβλεψη μια φορά

Παραβλέπει την άγνωστη λέξη και συνεχίζει τον έλεγχο ορθογραφίας.

note

Αυτή η ετικέτα αυτού του πλήκτρου αλλάζει σε Συνέχεια, εάν αφήσετε τον ορθογραφικό διάλογο ανοικτό, όταν επιστρέψετε στο έγγραφό σας. Για να συνεχίσετε τον ορθογραφικό έλεγχο από την τρέχουσα θέση του δρομέα, πατήστε Συνέχεια.


Παράβλεψη όλων

Παραβλέπει όλες τις εμφανίσεις της άγνωστης λέξης μέχρι το τέλος της τρέχουσας συνεδρίας του LibreOffice και συνεχίζει τον ορθογραφικό έλεγχο.

Παράβλεψη κανόνα

Εμφανίζεται κατά τον γραμματικό έλεγχο. Πατήστε για να αγνοήσετε την προτεινόμενη γραμματική αλλαγή.

Προσθήκη στο λεξικό

Προσθέτει την άγνωστη λέξη σε ένα λεξικό χρήστη.

tip

Για να προσθέσετε νέο λεξικό, πατήστε Επιλογές, έπειτα πατήστε Νέο. Μετά την επανεκκίνηση του LibreOffice, εμφανίζονται πολλά λεξικά χρήστη, όταν πατιέται το Προσθήκη στο λεξικό. Επιλέξτε ποιο λεξικό θα δεχθεί την προστιθέμενη λέξη.


Προτάσεις

Εμφανίζει τις προτεινόμενες λέξεις που θα αντικαταστήσουν την ανορθόγραφη λέξη. Επιλέξτε τη λέξη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έπειτα πατήστε Διόρθωση ή Διόρθωση όλων.

Διόρθωση

Αντικαθιστά την άγνωστη λέξη με την τρέχουσα πρόταση-συμβουλή. Αν αλλάξατε περισσότερες λέξεις από την ανορθόγραφη, όλη η πρόταση αντικαθίσταται.

Διόρθωση όλων

Αντικαθιστά όλες τις εμφανίσεις της άγνωστης λέξης με την τρέχουσα πρόταση αντικατάστασης.

Γραμματικός έλεγχος

Ενεργοποιεί την εργασία πρώτα σε όλα τα ορθογραφικά σφάλματα, έπειτα σε όλα τα γραμματικά σφάλματα.

Επιλογές

Ανοίγει ένα διάλογο, όπου μπορείτε να επιλέξετε τα λεξικά χρήστη και να ορίσετε τους κανόνες ορθογραφίας.

Αναίρεση

Κλικ για αναίρεση της τελευταίας αλλαγής στην τρέχουσα πρόταση. Κλικ ξανά για αναίρεση της προηγούμενης αλλαγής στην ίδια πρόταση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!