Γνωρίσματα κειμένου

Ορίζει τις ιδιότητες για διάταξη και αγκύρωση για το κείμενο στο επιλεγμένο αντικείμενο κειμένου ή σχεδίασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - .


Αυτή η εντολή είναι διαθέσιμη μόνο για την επεξεργασία των αντικειμένων σχεδίασης που μπορεί να περιέχει κείμενο, π.χ. για ορθογώνια, αλλά όχι για γραμμές.

Κείμενο

Καθορίζει τις ιδιότητες διάταξης και αγκύρωσης για το κείμενο στο επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης ή κειμένου.

Κινούμενο κείμενο

Προσθέτει ένα εφέ κίνησης στο κείμενο του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!