Κατανομή

Κατανέμει τρία ή περισσότερα επιλεγμένα αντικείμενα εξίσου κατά μήκος του οριζόντιου ή του κατακόρυφου άξονα. Μπορείτε επίσης να κατανείμετε εξίσου τις αποστάσεις μεταξύ των αντικειμένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Κατανομή (LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Κατανομή (LibreOffice Impress).


Τα αντικείμενα θα στοιχιθούν μέχρι τα πιο εξωτερικά αντικείμενα της επιλογής.

Οριζόντια

Καθορίστε την οριζόντια απόσταση για τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Κανένα

Δεν κατανέμει τα αντικείμενα οριζόντια.

Αριστερά

Κατανέμει τα επιλεγμένα αντικείμενα, ώστε οι αριστερές ακμές των αντικειμένων να απέχουν εξίσου μεταξύ τους.

Στο κέντρο

Κατανέμει τα επιλεγμένα αντικείμενα, ώστε τα οριζόντια κέντρα των αντικειμένων να απέχουν εξίσου μεταξύ τους.

Απόσταση

Κατανέμει τα επιλεγμένα αντικείμενα οριζόντια, ώστε να απέχουν εξίσου μεταξύ τους.

Δεξιά

Κατανέμει τα επιλεγμένα αντικείμενα, ώστε οι δεξιές ακμές των αντικειμένων να απέχουν εξίσου μεταξύ τους.

Κατακόρυφα

Καθορίστε την κάθετη απόσταση για τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Κανένα

Δεν κατανέμει τα αντικείμενα κατακόρυφα.

Πάνω

Κατανέμει τα επιλεγμένα αντικείμενα, ώστε οι πάνω ακμές των αντικειμένων να απέχουν εξίσου μεταξύ τους.

Στο κέντρο

Κατανέμει τα επιλεγμένα αντικείμενα, ώστε τα κατακόρυφα κέντρα των αντικειμένων να απέχουν εξίσου μεταξύ τους.

Απόσταση

Κατανέμει τα επιλεγμένα αντικείμενα κατακόρυφα, ώστε να απέχουν εξίσου μεταξύ τους.

Κάτω

Κατανέμει τα επιλεγμένα αντικείμενα, ώστε οι κάτω ακμές των αντικειμένων να απέχουν εξίσου μεταξύ τους.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!