Υλικό

Αλλάζει τον χρωματισμό του επιλεγμένου αντικειμένου 3Δ.

Εικονίδιο υλικού

Υλικό

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του αντικειμένου 3Δ και επιλέξτε την καρτέλα Εφέ 3Δ - Υλικό.


Υλικό

Καθορίζει ένα προκαθορισμένο συνδυασμό χρωμάτων ή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τον δικό σας συνδυασμό χρωμάτων.

Προτιμήσεις

Επιλέξτε έναν προκαθορισμένο συνδυασμό χρωμάτων, ή επιλέξτε Από τον χρήστη για να ορίσετε έναν προσωπικό συνδυασμό χρωμάτων.

Χρώμα αντικειμένου

Επιλέξτε το χρώμα που θέλετε να εφαρμόσετε στο αντικείμενο.

Επιλέξτε χρώμα από το διάλογο χρώματος

Το LibreOffice επιτρέπει τον ορισμό προσαρμοσμένων χρωμάτων χρησιμοποιώντας ένα δισδιάστατο γραφικό και αριθμητικό διάγραμμα διαβάθμισης του διαλόγου Επιλογή χρώματος.

Εικονίδιο

Πατήστε το πλήκτρο Διάλογος χρώματος στην καρτέλα Φωτισμός του διαλόγου Εφέ 3Δ.

Χρώμα φωτισμού

Επιλέξτε το χρώμα για να φωτίσετε το αντικείμενο.

Επιλέξτε χρώμα από το διάλογο χρώματος

Το LibreOffice επιτρέπει τον ορισμό προσαρμοσμένων χρωμάτων χρησιμοποιώντας ένα δισδιάστατο γραφικό και αριθμητικό διάγραμμα διαβάθμισης του διαλόγου Επιλογή χρώματος.

Εικονίδιο

Πατήστε το πλήκτρο Διάλογος χρώματος στην καρτέλα Φωτισμός του διαλόγου Εφέ 3Δ.

Σημείο ανάκλασης

Ορίζει τις ιδιότητες αντανάκλασης φωτός για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Χρώμα

Επιλέξτε το χρώμα που θέλετε να ανακλά το αντικείμενο.

Επιλέξτε χρώμα από το διάλογο χρώματος

Το LibreOffice επιτρέπει τον ορισμό προσαρμοσμένων χρωμάτων χρησιμοποιώντας ένα δισδιάστατο γραφικό και αριθμητικό διάγραμμα διαβάθμισης του διαλόγου Επιλογή χρώματος.

Εικονίδιο

Πατήστε το πλήκτρο Διάλογος χρώματος στην καρτέλα Φωτισμός του διαλόγου Εφέ 3Δ.

Ένταση

Εισάγετε την ένταση του εφέ κατοπτρισμού.

Εφαρμογή

Πατήστε εδώ για να εφαρμόσετε τις ιδιότητες που εμφανίζονται στον διάλογο στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Εικονίδιο εφαρμογής

Εφαρμογή

Ενημέρωση

Πατήστε εδώ για να προβάλετε στον διάλογο όλες τις ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο ενημέρωσης

Ενημέρωση

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Μετατροπή σε 3Δ

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να μετατρέψετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο 2Δ σε αντικείμενο 3Δ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αρκετά αντικείμενα 2Δ και να τα μετατρέψετε σε ένα μοναδικό αντικείμενο 3Δ. Για να μετατρέψετε ομάδα αντικειμένων 2Δ σε 3Δ, πρέπει πρώτα να καταργήσετε την ομαδοποίηση των επιλεγμένων αντικειμένων.

Εικονίδιο μετατροπής σε 3Δ

Μετατροπή σε 3Δ

Μετατροπή σε αντικείμενο περιστροφής

Πατήστε εδώ για να μετατρέψετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο 2Δ σε αντικείμενο περιστροφής 3Δ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αρκετά αντικείμενα 2Δ και να τα μετατρέψετε σε ένα μοναδικό αντικείμενο περιστροφής 3Δ. Για να μετατρέψετε ομάδα αντικειμένων 2Δ σε 3Δ, πρέπει πρώτα να απομαδοποιήσετε τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Εικονίδιο μετατροπής σε αντικείμενο περιστροφής

Μετατροπή σε αντικείμενο περιστροφής

Προοπτική ναι/όχι

Πατήστε εδώ για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προβολής προοπτικής.

Εικονίδιο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προοπτικής

Προοπτική ναι/όχι

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!