Υφή

Ορίζει τις ιδιότητες της υφής της επιφάνειας για το επιλεγμένο 3Δ αντικείμενο. Αυτό το γνώρισμα υπάρχει μόνο μετά από την εφαρμογή μιας υφής στην επιφάνεια του επιλεγμένου αντικειμένου. Για να εφαρμόσετε γρήγορα μία υφή σε μια επιφάνεια, ανοίξτε τηνΣυλλογή, κρατήστε πατημένα το πλήκτρο Shift+ και μετά σύρετε μια εικόνα πάνω στο επιλεγμένο 3Δ αντικείμενο.

Εικονίδιο υφών

Υφές

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του αντικειμένου 3Δ και επιλέξτε την καρτέλα Εφέ 3Δ - Υφή.


Υφή

Ρυθμίζει τις ιδιότητες υφής.

Τύπος

Ορίστε τις ιδιότητες χρώματος της υφής.

Ασπρόμαυρο

Μετατρέπει την υφή σε ασπρόμαυρη.

Εικονίδιο ασπρόμαυρου

Ασπρόμαυρο

Χρώμα

Μετατρέπει την υφή σε χρώμα.

Εικονίδιο χρώματος

Χρώμα

Κατάσταση λειτουργίας

Προβολή ή απόκρυψη σκίασης.

Μόνο υφή

Εφαρμόζει την υφή χωρίς σκίαση.

Εικονίδιο μόνο υφής

Μόνο υφή

Υφή και σκίαση

Εφαρμόζει την υφή με σκίαση. Για να ορίσετε τις επιλογές σκίασης για την υφή, πατήστε το κουμπί Σκίαση σε αυτόν τον διάλογο.

Εικονίδιο υφής και σκίασης

Υφή και σκίαση

Προβολή Χ

Προσδιορίστε τις ιδιότητες για την προβολή της υφής.

Σχετικό με το αντικείμενο

Ρυθμίζει αυτόματα την υφή με βάση το σχήμα και το μέγεθος του αντικειμένου.

Εικονίδιο ειδικό για το αντικείμενο

Σχετικό με το αντικείμενο

Παράλληλα

Εφαρμόζει την υφή παράλληλα προς τον οριζόντιο άξονα.

Εικονίδιο

Παράλληλα

Κυκλικό

Αναδιπλώνει τον οριζόντιο άξονα του υποδείγματος της υφής γύρω από μια σφαίρα.

Εικονίδιο κυκλικότητας

Κυκλικό

Προβολή Y

Κάντε κλικ στα αντίστοιχα πεδία επιλογής για να ορίσετε τον άξονα Y αντικειμένων.

Σχετικό με το αντικείμενο

Ρυθμίζει αυτόματα την υφή με βάση το σχήμα και το μέγεθος του αντικειμένου.

Εικονίδιο ειδικό για το αντικείμενο

Σχετικό με το αντικείμενο

Παράλληλα

Εφαρμόζει την υφή παράλληλα προς τον κάθετο άξονα.

Εικονίδιο παραλληλίας

Παράλληλα

Κυκλικό

Αναδιπλώνει τον κάθετο άξονα του υποδείγματος υφής γύρω από μια σφαίρα.

Εικονίδιο κυκλικότητας

Κυκλικό

Φίλτρο

Φιλτράρει μέρος των ψεγαδιών που μπορεί να προκύψουν όταν εφαρμόζετε μία υφή σε ένα αντικείμενο 3Δ.

Φίλτράρισμα Ναι/Όχι

Θολώνει ελαφρά την υφή για να αφαιρέσει ανεπιθύμητα στίγματα.

Εικονίδιο φιλτραρίσματος ναι/όχι

Φίλτράρισμα Ναι/Όχι

Εφαρμογή

Πατήστε εδώ για να εφαρμόσετε τις ιδιότητες που εμφανίζονται στον διάλογο στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Εικονίδιο εφαρμογής

Εφαρμογή

Ενημέρωση

Πατήστε εδώ για να προβάλετε στον διάλογο όλες τις ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο ενημέρωσης

Ενημέρωση

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Μετατροπή σε 3Δ

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να μετατρέψετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο 2Δ σε αντικείμενο 3Δ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αρκετά αντικείμενα 2Δ και να τα μετατρέψετε σε ένα μοναδικό αντικείμενο 3Δ. Για να μετατρέψετε ομάδα αντικειμένων 2Δ σε 3Δ, πρέπει πρώτα να καταργήσετε την ομαδοποίηση των επιλεγμένων αντικειμένων.

Εικονίδιο μετατροπής σε 3Δ

Μετατροπή σε 3Δ

Μετατροπή σε αντικείμενο περιστροφής

Πατήστε εδώ για να μετατρέψετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο 2Δ σε αντικείμενο περιστροφής 3Δ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αρκετά αντικείμενα 2Δ και να τα μετατρέψετε σε ένα μοναδικό αντικείμενο περιστροφής 3Δ. Για να μετατρέψετε ομάδα αντικειμένων 2Δ σε 3Δ, πρέπει πρώτα να απομαδοποιήσετε τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Εικονίδιο μετατροπής σε αντικείμενο περιστροφής

Μετατροπή σε αντικείμενο περιστροφής

Προοπτική ναι/όχι

Πατήστε εδώ για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προβολής προοπτικής.

Εικονίδιο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προοπτικής

Προοπτική ναι/όχι

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!